dinsdag 16 januari 2018

Filmmaker Rob Hof veroordeeld voor fraude

In Rotterdam is documentairemaker Rob Hof (59) veroordeeld tot een boete van 150.000 euro. Ook zijn bedrijf moet 50.000 euro betalen voor het frauderen met aanvragen voor Europese filmsubsidies.

Medeverdachte Frank William, ex-directeur van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO), kreeg de maximale taakstraf van 240 uur. Hij nam steekpenningen van Hof aan en werd schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte en frauderen met subsidies.

De straffen zijn aanzienlijk lager dan de 18 maanden en 20 maanden cel die het OM had geëist.

Hof ontving in 2007 een Zilveren Nipkowschijf voor de serie Sporen uit het Oosten. De rechter oordeelde dat de documentairemaker fraudeerde bij de besteding van miljoenen euro’s belastinggeld van onder meer de Nederlandse Moslim Omroep (NMO).

De twee zouden tussen 2004 en 2008 voor zo’n 600.000 euro hebben gefraudeerd, onder meer door valse subsidieaanvragen voor films.

Rob Hof laat aan Broadcast Magazine weten dat hij enigszins opgelucht is. “In plaats van de geëiste 18 maanden, waarvan zes voorwaardelijk, heeft de rechtbank mij nu veroordeeld tot een geldboete. Van de omkoping van de ex-directeur van de NMO werd ik vrijgesproken. Voor twee andere feiten volgden deelvrijspraken. De benadeelde partij werd in haar vordering niet-ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan belang.

Ik kan begrijpen dat de rechters wel gedeeltelijk tot een veroordeling zijn gekomen, daar vrijwel niemand het bos door de bomen ziet bij deze vage beschuldigingen. Ik wil er nu dan ook niet nader op ingaan, daar ik voordat ik het weet weer in een brij van onduidelijkheden beland.

Er is weer dageraad na deze Kafka-nachtmerrie, hoewel ik ook tijdens deze nachtmerrie zo goed en zo kwaad als het kon door bleef werken. Het is goed dat de rechter eindelijk heeft gesproken in deze non-zaak, die vanaf het begin opgebouwd is als een kaartenhuis van geruchten, verdraaiingen, insinuaties en aannames.

Ik ben niet tevreden, maar wel opgelucht over de uitspraak, die mijn vertrouwen in de rechtspraak heeft hersteld. Ik dank Rosa van Zijl, die mij op bijzonder professionele wijze, gewoon door keihard te werken, bijgestaan heeft. Nog niet alles is weggevaagd, maar dat kan ik de rechters niet kwalijk nemen. Er lag een brij van modder en een veroordeling via de pers vanaf dag een, zonder dat ze de feiten echt kenden.

Het is jammer, dat ons weerwoord bij een aantal beschuldigingen blijkbaar nog niet overtuigend genoeg was. Ik ben me echter van geen kwaad bewust. De enige uitspraak die de situatie eer aan doet, zou volledige vrijspraak zijn.

Hoe ellendig deze ervaring ook was en is, het had en heeft positieve kanten. In een extreme situatie als deze leer je je weinige vrienden kennen. Je leert echter ook de wetten van de jungle kennen, waar geen medelijden is met aangeschoten wild. Op zijn best word je gewoon in de steek gelaten en genegeerd.

De wolven liegen, verdraaien en insinueren als jouw persoon aan de orde komt. Het is normaal menselijk gedrag in extreme situaties, dat ik persoonlijk van dictaturen en verder uit literatuur en films ken. Ik zal de schuldigen niet aanwijzen. Maar de solidariteit en het vertrouwen van de enkelingen vormen een verrijking van je leven en die herinnering zal me bij blijven.”

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen