woensdag 17 januari 2018

Extra geld voor filmerfgoed

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft het nieuwe EYE Collectiecentrum geopend. Zij stelt dit jaar en de komende jaren extra geld ter beschikking aan EYE om het filmerfgoed ook in het digitale tijdperk houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken.

Het EYE Collectiecentrum is een state-of-the-art depot met perfecte opslag- en bewaaromstandigheden in Amsterdam-Noord en een veilige en duurzame haven voor de EYE-collectie. Het EYE Collectiecentrum is ook een expertisecentrum voor professionals die zich bezighouden met filmconservering, restauratie en onderzoek.

Minister Bussemaker: “EYE biedt een unieke combinatie van conserveren én participeren, van bewaren én tentoonstellen, van verzamelen én revitaliseren. Ik vind het belangrijk dat EYE dit ook in de toekomst kan blijven doen. Die toekomst zal ook voor de film grotendeels digitaal zijn. En daarom stel ik dit jaar én de jaren na 2017 extra geld ter beschikking om het filmerfgoed ook in het digitale tijdperk houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken.”

Sandra den Hamer (directeur EYE): “De opening van het EYE Collectiecentrum is een feestelijk en historisch moment in onze 70-jarige bestaansgeschiedenis. Een historisch moment dat geenszins gekenmerkt wordt door gevoelens van nostalgie of hang naar het verleden, het markeert de start van een nieuwe, vitale levensfase voor een unieke en internationaal gerenommeerde filmcollectie. Dankzij dit sobere maar uiterst functionele state-of-the-art collectie- en expertisecentrum kunnen we de filmcollectie Nederland – van de allervroegste films tot de films die vandaag nog gemaakt worden – niet alleen veiligstellen voor de generaties na ons, maar ook beter toegankelijk maken, zowel voor professionals als voor het brede publiek.”

Het EYE Collectiecentrum krijgt dit jaar 8 ton en de komende jaren 1 miljoen euro van OCW.

Bron: EYE Collectiecentrum/Broadcast Magazine

Bericht delen