dinsdag 16 januari 2018

Eigen omroep moslims nog niet van de grond

De pas in het leven geroepen Stichting Zendtijd Moslims (SZM) diende op 19 juni bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag in voor een uitzendlicentie. Diverse partijen betwisten deze aanvraag, omdat de SZM niet representatief zou zijn voor de verschillende islamitische gemeenschappen in Nederland. Dit meldt de Volkskrant dinsdag. Onder mee de Raad voor Marrokkanse Moskeeën voelt zich buitengesloten.

De alevitische organisatie HAKDER diende op 22 juni zelfs een motie van wantrouwen in bij SZM en overweegt juridische stappen als SZM de uitzendlicentie krijgt toegewezen. De licentie van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) werd in 2005 ingetrokken omdat deze onvoldoende representatief zou zijn, sindsdien is er onenigheid tussen de verschillende islamitische organisaties.

In 2010 kende staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) het budget gereserveerd voor een moslimomroep toe aan de NTR. In juli 2011 oordeelde de Raad van State echter dat moslims, evenals andere religieuze minderheden, recht hebben op eigen zendtijd en moest het Commissariaat weer op zoek naar een representatieve zendgemachtigde. Voor het nieuwe televisieseizoen dit jaar zal de beslissing rond de aanvraag niet vallen, de machtiging aan de NTR is inmiddels verlengd tot 1 januari 2013.

Bron: Volkskrant

Bericht delen