Eerste programma’s publieke omroep ontvangen ALBERT Klimaatbewust-certificaat
woensdag 31 mei 2023

Eerste programma’s publieke omroep ontvangen ALBERT Klimaatbewust-certificaat

Mediastorm van HUMAN en Van onschatbare waarde van Omroep MAX en producent Fremantle zijn de eerste programma’s van de publieke omroep die het ALBERT Klimaatbewust-certificaat hebben gekregen.

De publieke omroep wil bijdragen aan de klimaatdoelstellingen om de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen en is hiervoor aangesloten bij ALBERT. Dit internationale duurzaamheidsplatform streeft naar een zo klein mogelijke voetafdruk van programma’s, verzorgt trainingen en reikt certificaten uit als een productie klimaatbewust tot stand gekomen is. Steeds meer programma’s van de publieke omroep zullen in de toekomst van een ALBERT-certificaat zijn voorzien.

Producties krijgen het certificaat als de makers een speciaal Carbon Action Plan hebben doorlopen. Dat begint met het uitrekenen van de totale voetafdruk van het programma, met behulp van een door ALBERT ontwikkelde CO2-calculator. Vervolgens tonen makers met behulp van een uitgebreide vragenlijst aan dat zij duurzaam produceren. Programma’s moeten aan minimaal twintig punten voldoen om het certificaat te krijgen, bijvoorbeeld op gebied van recycling, zuinig omgaan met energie en klimaatbewuste catering.

Bewust
Als de productie is afgerond, wordt nogmaals de CO2-footprint uitgerekend. De makers van de publieke omroep zijn zo bewust bezig met de voetafdruk van hun werk en hoe zij deze kunnen verkleinen. Voor het certificaat is het verplicht om de onvermijdelijke restuitstoot te compenseren. Dat doet ALBERT via Ecologi.

Bij Van onschatbare waarde heeft producent Fremantle de aankomende reeks (in het najaar te zien op NPO 1) op een zo duurzaam mogelijke manier geproduceerd, onder meer met het inzetten van een elektrische productieauto, catering met vegetarische dagen en hergebruik van diverse materialen. In Van onschatbare waarde krijgen verkopers van bijzondere en waardevolle spullen de kans om hun object te verkopen aan één van de vier experts.

Ook de makers van Mediastorm zijn zo duurzaam mogelijk gaan werken. Zo wordt er uitsluitend vegetarisch eten bereid, is het decor in de studio aangepast en wordt er bewust gekeken naar het vervoer van gasten en de opslag van materiaal. Mediastorm neemt beeldvorming kritisch onder de loep. Presentatoren Lara Billie Rense en Tim de Wit analyseren afwisselend de gebeurtenissen in de media met journalisten, opiniemakers en wetenschappers. Mediastorm is in het najaar weer te zien, vanaf 3 september elke zondag op NPO 2.

Alle betrokkenen zijn trots op de voor Mediastorm en Van onschatbare waarde behaalde certificaten. De publieke omroep gaat met een reeds gestart actieprogramma ook bij andere producties een vervolg geven aan het zoveel mogelijk klimaatbewust produceren.

NPO-bestuurder Paul Doop: “Duurzaamheid is van groot belang en gaat ons allemaal aan. De publieke omroep heeft hier voor én achter het scherm veel aandacht voor. ALBERT is een goed hulpmiddel om de CO2-voetafdruk van onze producties te verkleinen. Het begin is nu gemaakt; het ALBERT-certificaat zal voor steeds meer programma’s van de publieke omroep gaan gelden.”

Bron: NPO/BM

Bericht delen