dinsdag 16 januari 2018

Eerherstel voor Coen Abbenhuis (KRO-NCRV)

De Raad van Toezicht van KRO-NCRV heeft de behoefte om een nadere verklaring af te geven over zijn besluit directievoorzitter Coen Abbenhuis te ontslaan. Reden is het feit dat het aanvankelijke bericht omtrent het ontslagvoornemen als ongenuanceerd en dus te hard is overgekomen.

Over het voorgenomen besluit tot ontslag heeft de Raad van Toezicht op 28 november een beknopt bericht doen uitgaan. De Raad van Toezicht betreurt ten zeerste dat het bericht als onnodig beschadigend en zelfs kwetsend kon overkomen.

Bert de Jong, voorzitter Raad van Toezicht: “De Raad van Toezicht heeft Coen Abbenhuis zijn welgemeende verontschuldigingen aangeboden. De mededeling dat Coen onvoldoende in staat zou zijn gebleken zijn leidende rol in te vullen heeft een verkeerd beeld doen ontstaan van de kwaliteiten van Coen Abbenhuis. Dat had anders gemoeten. Dat spijt de Raad van Toezicht, temeer omdat Abbenhuis jarenlang zijn beste krachten heeft gegeven aan de NCRV, aan de fusie van NCRV en KRO en aan de publieke omroep als geheel.”

Coen Abbenhuis, directievoorzitter KRO-NCRV, heeft door dit besluit van de Raad van Toezicht zijn bestuurstaken per 18 december 2015 neergelegd. Voor de fusie tussen KRO en NCRV was hij sinds 2003 algemeen directeur van de NCRV. Vanaf 1 januari 2014 was hij directievoorzitter van de fusie-omroep KRO-NCRV. Reden van zijn vertrek is een niet reparabele vertrouwensbreuk.

Coen Abbenhuis: “Ik ben blij met dit eerherstel. Het eerdere bericht was kwetsend en beschadigend, zeker in het licht van mijn lange staat van dienst. Ik ben trots op het bedrijf, op de programma’s die we maken en op de manier waarop langs die weg onze betekenisvolle rol in de samenleving wordt ingevuld. Ik heb me altijd met hart en ziel ten volle ingezet voor de NCRV en daarna KRO-NCRV. Het proces van de fusie was verre van eenvoudig en ik ben trots op mijn bijdrage aan de realisatie daarvan. Het is betreurenswaardig dat door interne spanningen de Raad van Toezicht besloten heeft dat onze wegen uit elkaar gaan en ik daardoor geen bijdrage meer zal kunnen leveren aan de verdere groei van het omroepbedrijf. Ik wens alle KRO-NCRV medewerkers succes toe met hun werk om KRO-NCRV nog sterker te maken dan ze nu al is. Zelf ga ik op zoek naar nieuwe en inspirerende uitdagingen.”

De Raad van Toezicht is Abbenhuis dankbaar voor zijn waardevolle bijdrage aan NCRV en KRO-NCRV en wenst hem veel succes in de toekomst. Op een passend moment zal afscheid van hem worden genomen.

Bron: KRO-NCRV/Broadcast Magazine

Bericht delen