Directeur L1 stapt op na mislukken van fusie met Omroep Brabant
donderdag 8 maart 2018

Directeur L1 stapt op na mislukken van fusie met Omroep Brabant

Directeur Rob Stevens van L1 stapt op nu de fusie met Omroep Brabant is mislukt. Stevens heeft dit in goed overleg afgesproken met de Stichting Omroep Limburg, enig aandeelhouder van L1. Eerder stapte de Raad van Commissarissen van de Limburgse omroep al op.

Met Stevens is afgesproken dat hij terugtreedt op het moment dat een nieuwe bestuurder is benoemd. Dit om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Rob Stevens: “In opdracht van de Raad van Commissarissen van L1 is een jaar lang hard gewerkt aan het voorbereiden van een bestuurlijke fusie met Omroep Brabant. De Stichting Omroep Limburg heeft onlangs besloten niet mee te fuseren. Daardoor is de bestuurlijke fusie op losse schroeven komen te staan en is het fusieproces recent beëindigd. Vanwege een verschil van inzicht met de Stichting Omroep Limburg over nut en noodzaak van deze fusie en de discussie die daarover is ontstaan heb ik de Stichting laten weten dat ik indien gewenst bereid ben in goed onderling overleg terug te treden als bestuurder. Het bestuur van Stichting Omroep Limburg heeft van dit aanbod gebruik gemaakt.”

Op basis van reeds gemaakte afspraken gaat Rob Stevens (65) op 1 september 2018 met pensioen.

Bron: Omroep Brabant/BM

Bericht delen