dinsdag 16 januari 2018

'Digitale basispakket niet verplicht free to air'

Kabelaars krijgen geen verplichting om hun digitale basispakket ongecodeerd (free to air) aan te bieden. Dit blijkt uit de antwoorden van minister Van Bijsterveldt (OCW) mede namens minister Verhagen (EL&I) op vragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over problemen met kabelbedrijf Ziggo.

“Het al of niet coderen van digitale televisiesignalen is een keuze van distributeurs en omroepen en ik zie geen aanleiding om daar nu als overheid in te treden,” aldus de minister. “De meeste distributeurs coderen niet alleen extra pakketten, betaalzenders en on-demand diensten, maar ook de televisiesignalen van het digitale standaardpakket. Hierbij spelen diverse technische, bedrijfsmatige en auteursrechtelijkeoverwegingen een rol. Navraag leert dat ook commerciële omroepen belang hebben bij codering van het digitale standaardpakket, omdat het helpt om ongeautoriseerd opnemen, reproduceren en vermarkten van hun programma’s tegen te gaan. Juist uitzendingen in hoge digitale kwaliteit zijn zonder coderingkwetsbaarder voor allerlei nieuwe vormen van piraterij,” aldus Van Bijsterveldt.

Uit de antwoorden blijkt verder dat de regering digitale distributie van radio- en televisiesignalen stimuleert: Het kabinet steunt en stimuleert digitalisering en innovatie op telecommunicatienetwerken, waaronder ook digitalisering van omroepdistributie via de kabel. Voor de meeste consumenten en voor omroepen biedt dit voordelen: meer distributieruimte, meer zenders en meer interactiviteit.In deze context worden kabelbedrijven door de Mediawet vrij gelaten om over te schakelen van analoge naar digitale omroepdistributie.

Bron: Mediamagazine/Broadcast Magazine

Bericht delen