dinsdag 16 januari 2018

Dertig procent zet radio en tv uit bij negatief nieuws

Een derde van de Nederlandse bevolking zet het nieuws op radio of televisie regelmatig uit omdat de berichtgeving te negatief is. Dit blijkt uit een opinieonderzoek naar nieuwsbeleving van TNS NIPO dat werd uitgevoerd in opdracht van tijdschrift The Optimist en muziekstation Sublime FM.

Vooral hoog opgeleide mensen ervaren de berichtgeving regelmatig als (veel) te negatief. Het zijn voornamelijk vrouwen en jong volwassenen (18-34 jaar) die radio of televisie uitzetten vanwege de toon van het nieuws. Meer dan de helft van de Nederlanders (54%) geeft aan met enige regelmaat neerslachtig te worden van het nieuws. En 26 procent denkt dat positievere berichtgeving een positief effect op hun welzijn zal hebben.

Stefan Wayper, directeur van Sublime FM: “Drie jaar geleden zijn we in samenwerking met The Optimist begonnen met het uitzenden van het Nieuws van de Vooruitgang. Daarmee zijn we al geruime tijd één van de weinige media die naast het reguliere nieuws ook inspirerende berichten brengt. Het is goed te zien dat onze voornamelijk zakelijk en hoger opgeleide doelgroepen dit nieuws waarderen.”

Mede-oprichter en hoofdredacteur van The Optimist (voorheen Ode), Jurriaan Kamp: “De uitkomst van het onderzoek bevestigt het belang van oplossingsgericht nieuws. Mensen willen ook weten hoe problemen kunnen worden aangepakt. Die taak laten de media te veel liggen.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat driekwart van de Nederlanders aangeeft goed op de hoogte van het nieuws te zijn. Bijna de helft van de Nederlanders zegt dat hun opinie over de ontwikkeling in de wereld beïnvloed wordt door de berichtgeving door de media.

Bron: TNS NIPO/Broadcast Magazine

Bericht delen