dinsdag 16 januari 2018

Dennis en Valerio moeten opleiding redden

Tv-presentatoren Dennis Storm en Valerio Zeno moeten de opleiding Communicatiewetenschappen van Wageningen Universiteit gaan redden. Ze worden ingeschakeld voor de werving van nieuwe studenten.

Wageningen gaat bovendien het vak communicatie duidelijker koppelen aan life sciences in een poging de dramatisch geringe belangstelling voor de bacheloropleiding te verbeteren.

Voor het collegejaar 2014-2015 wist Wageningen slechts acht nieuwe studenten te interesseren voor Communicatiewetenschappen, voor het collegejaar dat nu van start gaat, hebben zich veertien eerstejaars aangemeld. Sinds de start van de opleiding negen jaar geleden, meldden zich slechts één keer meer dan twintig eerstejaars aan.

De combinatie van het vak communicatie met life sciences bestaat al langer, maar naar aanleiding van een advies dat een opleidingscommissie heeft opgesteld wordt dit nu nadrukkelijker gecommuniceerd naar buiten toe. Hierdoor legt Communicatiewetenschappen nog nadrukkelijker de link met levenswetenschappen om daarmee een unieke propositie aan studenten te bieden.

Dennis Storm en Valerio Zeno roepen in een filmpje VWO-studenten op om mee te doen aan een prijsvraag waarbij ze een idee moeten uitwerken voor de stad van toekomst en ze dit bovendien zo goed mogelijk moeten verkopen. Een campagne met onder andere inzet van posters, flyers en social media moet docenten en decanen van middelbare scholen attent maken op de actie en het nieuwe studie-aanbod.

Scholieren kunnen tot 23 september hun ideeën inzenden via de speciale Future City Challenge website. Op 1 oktober maken Dennis en Valerio de winnaars bekend.

Bron: Communicatiekring.nl

Bericht delen