dinsdag 16 januari 2018

Dekkingsgraad PNO Media diep weggezakt

De dekkingsgraad van pensioenfonds PNO Media is in september met 7,4 procentpunt gedaald, naar 86,9 procent. Het fonds wijt dit aan de aanhoudende daling van de rente en de aandelenkoersen. ‘PNO Media herijkt voor het eind van 2011 het integrale premie-, toeslag- en beleggingsbeleid’, aldus een toelichting.

Als de dekkingsgraad eind dit jaar onder het minimaal haalbaar geachte niveau van 96,9 procent ligt, dan heeft PNO Media een jaar de tijd om aanvullende maatregelen voor te bereiden. Bij onvoldoende herstel in 2012 moeten die maatregelen uiterlijk 1 april 2013 worden uitgevoerd. Als maatregelen noemt het fonds: pensioenpremie verhogen, pensioenregeling versoberen, beleggingsbeleid aanpassen en eventueel de pensioenen korten.

PNO Media verzorgt de pensioenregeling voor zo’n 375 werkgevers in de mediasector. PNO heeft 15.000 deelnemers, ongeveer 14.000 gewezen deelnemers en 6.400 gepensioneerden uit de branche. Met een belegd vermogen van circa € 2,5 miljard bekleedt PNO Media de 30e plaats van de 700 pensioenfondsen in Nederland.

Het pensioenfonds heeft de gehele uitvoering van de bij haar ondergebrachte pensioenregelingen, met inbegrip van de werkzaamheden inzake het vermogensbeheer en een aantal overige diensten, per 1 maart 2010 uitbesteed aan een mede door het fonds opgerichte uitvoeringsorganisatie: Coöperatieve Media Pensioen Diensten U.A.

Bron: Spreek’buis/Broadcast Magazine

 

Bericht delen