dinsdag 16 januari 2018

D66 wil meer ruimte voor regionale omroep

De overheid zou regionale omroepen meer de ruimte moeten geven om publiek-private samenwerkingen aan te gaan. Dat vindt de thema-afdeling Media van D66. Tegenwerking op dit vlak belemmert het succes en de innovatie van de regionale pers, aldus de politieke partij.

Wimar Jaeger, voorzitter van D66 Media: “Aangezien de regionale en lokale journalistiek onder druk staan, moet we een versterkte samenwerking van schrijvende en audiovisuele pers stimuleren om zo hun (onderzoeks)journalistieke functie te waarborgen ten behoeve van het democratisch bestel. Alle omroepen, zowel landelijk als regionaal, hebben er baat bij als de politiek voor hen de drempels verlaagt voor publiek-private samenwerking, in de eerste plaats met digitale en print media. Ook moeten niet te snel blokkades worden opgeworpen voor thematische samenwerking met het bedrijfsleven.”

D66 wil bovendien innovatie stimuleren door een overheid die sneller pilots toestaat om nieuwe ontwikkelingen uit te proberen en die ruimt biedt voor initiatieven. De NPO moet met de regionalen in gesprek over het niet-lineair aanbieden en het anderszins ontsluiten van content. Jaeger: “Ontsluiting mag daarbij breder en ruimhartiger worden toegepast, bijvoorbeeld ook via social media en YouTube. Ook inhoudelijk dient er intensiever te worden gesproken over samenwerking tussen landelijke en regionale omroepen, al was het maar uit efficiency oogpunt. Sneller schakelen is het devies voor álle partijen.”

Naar aanleiding van een eigen debat in februari over regionale media – en natuurlijk de verkiezingen van volgende week – heeft D66 Media haar standpunten over regionale media gedeeld met de politieke vertegenwoordigers van D66 in gemeenten, provincies en de Tweede Kamer.

Bron:D66 Media/Broadcast Magazine

Bericht delen