woensdag 17 januari 2018

CvdM werkt aan beleidsregels voor omroepbesturen

Het Commissariaat voor de Media heeft nieuwe beleidsregels voor governance en interne beheersing bij landelijke en regionale publieke omroepen opgesteld. Hierin is vastgelegd wat binnen publieke omroepen geregeld moet zijn zodat daadwerkelijk sprake is van goed bestuur en intern toezicht.

Hoe dat vervolgens wordt ingericht is de verantwoordelijkheid van bestuurders en interne toezichthouders van de omroepen.

Bij het opstellen van de beleidsregels zijn de omroepen nauw betrokken. Met zowel landelijke als regionale omroepen zijn gesprekken gevoerd. Dat heeft tal van ideeën en best practices opgeleverd, die zijn verwerkt in de beleidsregels. Deze zijn nu voorgelegd. Na verwerking van de reacties worden de beleidsregels definitief vastgesteld. Daarna organiseert het Commissariaat voorlichtingsbijeenkomsten over dit onderwerp.

Het Commissariaat heeft in de afgelopen periode ook met de NPO overlegd om de beleidsregels governance en interne beheersing en de governancecode publieke omroep van de NPO zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Landelijke en regionale publieke omroepen kunnen van woensdag 22 februari tot woensdag 5 april 2017 reageren op de beleidsregels.

Bron: CvdM/BM

Bericht delen