dinsdag 16 januari 2018

CvdM positief over PowNed

Het Commissariaat voor de Media stelt in een rapportage verscherpt toezicht aan staatssecretaris Dekker van OCW over omroep PowNed vast dat verbetering is opgetreden. Het Commissariaat signaleert dat er stappen zijn gezet in het interne toezicht.

Ook is de onafhankelijkheid toegenomen door het verbreken van de exclusieve samenwerking ten aanzien van webdiensten met GS Media.

Het rapport richt zich op de periode 1 september 2012 tot 1 september 2013. De bevindingen uit het verscherpt toezicht zijn door het Commissariaat meegenomen in de beoordeling van de door omroepvereniging PowNed ingediende erkenningsaanvraag. Op 1 juli adviseerde het Commissariaat PowNed een voorlopige erkenning te verlenen voor de periode 2016-2020.

Bij de erkenningverlening in 2009 aan de aspirant publieke media-instelling PowNed is het Commissariaat door de toenmalige minister gevraagd om van 2010 tot 2015 verscherpt toezicht op deze media-instelling te houden om de relatie met website GeenStijl en de Telegraaf Media Groep extra kritisch te volgen. Het verscherpte toezicht op PowNed blijft doorlopen tijdens de resterende duur van de erkenningsperiode 2010-2015.

Bron: CvdM

Bericht delen