woensdag 17 januari 2018

CvdM: 60.000 euro boete voor SBS

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) legt SBS Broadcasting BV een boete op van 60.000 euro vanwege het overschrijden van de maximum reclamezendtijd op de programmakanalen SBS6 en Net5.

Volgens de Mediawet mag het programma-aanbod voor ten hoogste 12 minuten per uur uit reclameboodschappen bestaan. Op SBS6 en Net5 werd in 2014 en 2015 in totaal zes keer die tijd overschreden. Toppunt was 31 mei 2014: toen werd 18 minuten en 10 seconden aan reclames uitgezonden. Hoewel SBS aangaf dat in het uur ervoor en het uur erna minder reclame werd uitgezonden, maakte dat geen verschil voor het Commissariaat. De Mediawet biedt geen mogelijkheid voor compensatie.
SBS heeft erkend dat de Mediawet is overtreden, maar dat gebeurde volgens de zender niet opzettelijk en/of uit commerciële overwegingen. Er zijn op beslissende momenten menselijke fouten gemaakt. SBS zal waken dat een dergelijke overtreding in de toekomst niet meer zal plaatsvinden. Mocht SBS bezwaar indienen tegen dit besluit, dan moet dat binnen zes weken na de bekendmaking bij het CvdM (28 juni).

Bron: Villamedia/CvdM

 

Bericht delen