dinsdag 16 januari 2018

Commissariaat wijzigt toezicht op lokale publieke media

Het Commissariaat voor de Media wijzigt het toezicht op lokale publieke media-instellingen. Het gaat hierbij om in totaal 285 instellingen. Deze zijn nu niet langer verplicht om standaard jaarlijks informatie aan het Commissariaat te verstrekken over de uitgezonden hoeveelheid informatie, cultuur en educatie (ICE) en over het functioneren van het programmabeleidbepalende orgaan (pbo). Deze informatie hoeft voortaan alleen op verzoek van het Commissariaat periodiek te worden aangeleverd.

 

De financiële verantwoording moeten de media-instellingen wel elk jaar voor 1 juni bij het Commissariaat blijven indienen. Voor de betreffende media-instellingen is deze wijziging een welkome lastenverlichting. En het Commissariaat kan zich focussen op de geselecteerde instellingen. Een aantal media-instellingen heeft intussen al het verzoek ontvangen om gegevens te verstrekken. Het Commissariaat brengt hen op de hoogte van zijn bevindingen.

Het Commissariaat controleert de lokale publieke media-instellingen in Nederland op drie aspecten. Zij controleert of er een goed functionerend en representatief samengesteld orgaan is dat het programmabeleid bepaalt. Daarnaast of er voldoende informatieve, culturele en educatieve programma’s worden uitgezonden. Ook de financiële administratie wordt door het Commissariaat bekeken.

Bron: Commissariaat voor de Media

Bericht delen