woensdag 17 januari 2018

Commissariaat voor de Media en Agentschap Telecom werken samen

Het Commissariaat voor de Media en Agentschap Telecom hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend. “Er zijn situaties waar de taken van onze organisaties elkaar raken en dat vraagt om samenwerking”, legt Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat, uit.

Denk hierbij aan het toetsen van verbondenheid tussen commerciële radio-omroepen of het verlenen van toestemming om omroep te verzorgen aan commerciële media-instellingen. “Onderling hebben we nu vastgelegd hoe die samenwerking gaat plaatsvinden. Dit schept duidelijkheid naar de instellingen die onder ons toezicht staan over de wijze van samenwerking. Als toezichthouder vind ik het belangrijk dat wij transparant en helder zijn over onze werkwijze.”

Ook Peter Spijkerman, directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap, onderstreept het belang van hechtere samenwerking: “Het medialandschap is dynamisch en veranderingen volgen elkaar snel op. Het is van belang goed aangesloten te zijn op onze omgeving. Onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling versterken de effectiviteit van de uitvoering en het toezicht van beide organisaties. De afspraken hierover hebben we nu in het protocol gezet.”

Agentschap Telecom waarborgt de beschikbaarheid van betrouwbare en moderne telecommunicatie, in en voor Nederland. Agentschap Telecom is zowel uitvoerder als toezichthouder van wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie.

Op het gebied van omroepen houdt het agentschap zich onder meer bezig met het verwerven en verdelen van frequentieruimte. In het kader van de uitgifte van vergunningen is informatie van het Commissariaat voor de Media nodig. Hierbij valt te denken aan het verlenen van toestemming aan media-instellingen en het uitvoeren van verbondenheidstoetsen.

Bron: CvdM/BM

Foto: Madeleine de Cock Buning van het Commissariaat voor de Media en Peter Spijkerman van Agentschap Telecom hebben het samenwerkingsprotocol ondertekend.

Bericht delen