Commissariaat treedt niet op tegen Ongehoord Nederland om racisme
maandag 17 april 2023

Commissariaat treedt niet op tegen Ongehoord Nederland om racisme

Het Commissariaat voor de Media wijst het verzoek van de NPO af om handhavend op te treden tegen Ongehoord Nederland in verband met de uitzendingen van Ongehoord Nieuws van 10 mei 2022 en 15 september 2022.

De NPO vroeg het Commissariaat om op drie punten handhavend op te treden of onderzoek te doen naar vermeende overtredingen, te weten: niet voldoen aan de journalistieke kwaliteitseisen, haatzaaien en verkapte zendtijd voor politieke partijen in het media-aanbod.

Het Commissariaat heeft het verzoek op verschillende gronden afgewezen. Wat betreft de plicht te voldoen aan journalistieke kwaliteitseisen heeft de NPO haar wettelijke taak ingevuld met het opleggen van twee sancties en een voornemen tot een derde sanctie. Extra maatregelen door het Commissariaat acht het Commissariaat niet passend en ook onevenredig.

Daartoe is van belang dat als het Commissariaat handhavend zou optreden ten aanzien van de naleving van journalistieke kwaliteitseisen, moeilijk is te bepalen hoe exact de overtreding kan worden beëindigd. Het Commissariaat meent verder dat handhavend optreden door het opleggen van een boete in dit geval onevenredig is, nu voor dezelfde gestelde gedragingen al sanctiebesluiten en een sanctievoornemen zijn opgelegd door de NPO. In dit geval is de NPO vanuit haar wettelijke taak ook als eerste aan zet om Ongehoord Nederland aan te spreken op de naleving van (o.a.) de journalistieke kwaliteitseisen.

Het wetsartikel waar de NPO naar verwijst wat betreft haatzaaien heeft betrekking op de verplichting van omroepen om passende maatregelen te nemen die het doen van bepaalde strafbare uitingen moeten voorkomen. Het artikel is niet gericht op de inhoudelijke beoordeling van programma’s. Beantwoording van de vraag of bij een programma sprake is van media-aanbod dat aanzet tot geweld of haat, is voorbehouden aan de strafrechter en daarmee in eerste instantie aan het Openbaar Ministerie. Daarom wijst het Commissariaat het handhavingsverzoek ook op dit punt af.

Of er sprake is van politieke beïnvloeding van het media-aanbod valt binnen de eerdergenoemde beoordeling van de journalistieke kwaliteit van het media-aanbod.

Reactie NPO
De NPO reageert als volgt op het besluit van het CvdM:
‘De NPO heeft kennisgenomen van het besluit van het Commissariaat voor de Media (CvdM) om niet handhavend op te zullen treden richting Ongehoord Nederland. Het CvdM heeft de eigen bevoegdheden en die van de NPO naast elkaar gelegd en daaruit de conclusie getrokken dat de NPO nu aan zet is.

De toezichthouder maakt in haar toelichting duidelijk dat juist de NPO zelf vanuit haar wettelijke taak als eerste aan zet is om aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) aan te spreken op de naleving van de spelregels binnen de publieke omroep, waaronder de journalistieke kwaliteitseisen. En dit doet de NPO ook, met de twee bestuurlijke sancties die al aan de aspirant-omroep zijn opgelegd en met het voornemen om een derde op te leggen. Nu de NPO dit zo aanpakt, zou handhavend optreden door het CvdM volgens het Commissariaat zelf op dit moment ‘onevenredig’ zijn. De NPO vindt deze afweging van het CvdM een zeer logische en ziet het als steun voor het ingezette proces.

Binnenkort neemt de Raad van Bestuur van de NPO een besluit over het opleggen van een derde sanctie en zal dat meteen openbaar maken, zodra dit formeel is toegestaan.’

Bron: CvdM/NPO/BM

Bericht delen