woensdag 17 januari 2018

Commissariaat schrijft Leidraad Samenwerking

Het Commissariaat voor de Media verruimt de mogelijkheden tot samenwerking met publieke media-instellingen en verduidelijkt de regels. Om die reden is de Leidraad Samenwerking met publieke media-instelling opgesteld. De mediasector en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd in een consultatieronde te reageren op de concept van deze leidraad.

Door alle veranderingen in de mediasector hebben publieke media-instellingen behoefte aan samenwerking met partijen binnen en buiten het publieke bestel. In een serie bijeenkomsten met de mediasector die het Commissariaat in het najaar van 2015 organiseerde, bleek dat er behoefte bestond aan meer duidelijkheid over die regels. Dit was voor het Commissariaat aanleiding de regels met betrekking tot samenwerking van en met publieke media-instellingen te verruimen en te verduidelijken. Hierbij blijft het Commissariaat het gelijke speelveld bewaken. Dit gebeurt onder meer door de gemelde samenwerkingen op te nemen in de registers op de website van het Commissariaat en daarmee volledige transparantie te bieden.

Met de concept Leidraad krijgen publieke media-instellingen ruimte om eenmalige (samenwerkings)projecten en gelijkwaardige samenwerkingen in de vorm van nevenactiviteiten aan te gaan met erkende onderwijsinstellingen. Verder mogen gelijkwaardige exclusieve samenwerkingen vier in plaats van drie (boek)jaren duren. De Leidraad vervangt de eerdere Beleidsregels publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen en de Brochure publiek-private samenwerking uit 2012.

Met de consultatieronde wil het Commissariaat de kennis, ervaring en inzichten van belanghebbenden laten meewegen bij het bepalen van de visie en standpunten. De mediasector en andere geïnteresseerden kunnen daarom tot 9 augustus 2016 reageren op de concept Leidraad. Na de consultatie past het Commissariaat het concept waar nodig aan en wordt de definitieve versie gepubliceerd. Ook organiseert het Commissariaat in het najaar een voorlichtingsbijeenkomst over de Leidraad.

Bron: Commissariaat voor de Media/Broadcast Magazine

Bericht delen