dinsdag 16 januari 2018

Commissariaat beboet OHM

Het Commissariaat voor de Media heeft de Stichting Organisatie voor Hindoe Media (OHM) een boete opgelegd. Het Commissariaat heeft geconstateerd dat de administratieve organisatie van OHM niet voldeed aan de voorwaarden gesteld in artikel 2.178 van de Mediawet 2008.

Bij een aantal projectdossiers was de begroting niet op orde. Daarnaast was een aantal afspraken onzorgvuldig vastgelegd, waardoor onduidelijk was welke prestatie zou worden geleverd. Dat had tot gevolg dat niet goed kon worden vastgesteld of geld dat bestemd was voor het realiseren van media-aanbod inderdaad daaraan werd besteed.

Het Commissariaat heeft besloten te volstaan met het opleggen van een boete van € 2.500,-. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft het Commissariaat rekening gehouden met de positie van OHM als instelling op geestelijke grondslag, een instelling in de zin van artikel 2.42 van de Mediawet. Daardoor was het niet evenredig om bij het bepalen van de boete onverkort vast te houden aan het beleid ten aanzien van landelijke publieke omroepen.

Tevens speelde een rol dat het Commissariaat in zijn toezichtpraktijk niet eerder uitleg heeft gegeven aan de voorwaarden die in artikel 2.178 aan de administratieve organisatie worden gesteld. Bovendien vond het Commissariaat het van belang dat OHM inmiddels maatregelen heeft getroffen om herhaling van de overtreding te voorkomen.

Bron: Commissariaat voor de Media

Bericht delen