dinsdag 16 januari 2018

ChristenUnie is tegen omroepfusies

De ChristenUnie dreigt tegen de mediabegroting te stemmen. Kamerlid Joël Voordewind is bang dat omroepen gedwongen moeten fuseren door de bezuinigingen. Dat gaat ten koste van de diversiteit, denkt hij. Fuseren moet alleen gebeuren op basis van vrijwilligheid, zegt Voordewind. In het regeerakkoord is afgesproken dat de publieke omroep het met tweehonderd miljoen euro minder moet doen. Minister Marja van Bijsterveldt van het CDA liet eerder weten dat ze het aantal omroepen wil terugbrengen van ruim twintig naar hooguit acht. Ook de raad van bestuur van de NPO wil terug naar acht omroepen.

Bron: RTL Nieuws/Broadcast Magazine

Bericht delen