dinsdag 16 januari 2018

Centrale distributie radio- en TV-signalen lokalo’s

De vereniging van kabelbedrijven (NLkabel), de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) en telecombedrijf KPN hebben een convenant ondertekend. Hiermee wordt de ambitie en intentie uitgesproken om de signalen van de omroepen centraal te verzamelen en aan te bieden aan de pakketaanbieders.

Daarmee vergroten de omroepen hun bereik, krijgt de kijker/luisteraar meer mogelijkheden om lokale content te consumeren en kunnen pakketaanbieders deze content effectief en efficiënt in hun zenderaanbod opnemen.

De Mediawet breidt sinds kort de must carry-status (waarmee lokale omroepen door een kabelaar verplicht moeten worden aangeboden) van publieke lokale omroepen uit naar alle relevante pakketaanbieders. Via het centrale distributieplatform (de OLONMediahub) kunnen de omroepen hun signalen aan hen aanleveren. Voor pakketaanbieders kan sterke lokale content een verrijking zijn van hun radio- en TV-pakket.

Tegelijkertijd zetten de lokale publieke omroepen in op de vorming van circa 100 streekomroepen: samenwerkingsverbanden van lokale omroepen, die gezamenlijk zorgdragen voor één lokaal toereikend media-aanbod in de leefwereld van de burger. Naast regionale kennis- en krachtenbundeling zijn landelijke voorzieningen daarbij randvoorwaardelijk, zoals een technologische infrastructuur voor de contributie en distributie van content, live en on demand. Het convenant verzekert de lokale publieke omroepen er van dat investeringen in een dergelijke collectieve infrastructuur toekomstvast zijn. Bovendien is deze duurzaamheid een eis van de overheid voor bijdragen aan de realisatie daarvan.

Bron: OLON/Broadcast Magazine

Bericht delen