dinsdag 16 januari 2018

Boze ouders in opstand tegen Dokter Corrie

Een groepje verontruste ouders biedt dinsdag een petitie aan bij de Tweede Kamer uit protest tegen Dokter Corrie van het School-tv Weekjournaal. Circa 8000 ouders hebben hun handtekening gezet tegen de dokter die wekelijks onderwerpen over de puberteit en seksualiteit bespreekt.

Het ‘Comité Bezorgde Ouders’ zal de Kamer vragen de petitie op 25 november te bespreken tijdens het wetgevingsoverleg Media.

“Geen van de instanties waar het Comité tot dusver heeft aangeklopt neemt de bezwaren serieus”, zo meldt de organisatie. “De NTR claimt zonder onderbouwing uitvoering te geven aan de onderwijs-kerndoelen van het kabinet en stelt dat Rutgers WPF de inhoudelijke input heeft verzorgd. Maar Rutgers WPF neemt afstand van het NTR-programma en legt de verantwoordelijkheid bij de omroep.”

Staatssecretaris Dekker stelt in een Kamerbrief dat de NTR verantwoordelijkheid is voor Dokter Corrie: “De verantwoordelijkheid voor wat omroepen uitzenden ligt bij omroepen zelf.”

Caroline Tax van het Comité: “Iedereen duikt weg. En de NTR komt overal mee weg. Niemand geeft antwoord op de vraag of de taakomroep NTR haar boekje te buiten gaat met het promoten van een seksideologie in een zogenaamd algemeen educatief programma.”

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen