dinsdag 16 januari 2018

Boete van 160.000 euro voor Disney XD

Het Commissariaat voor de Media heeft TV10 bv een boete van € 160.000 opgelegd voor het overschrijden van de maximum reclamezendtijd op het programmakanaal Disney XD. Het CvdM meldt: ‘Bescherming van minderjarige kijkers is een van de speerpunten van het Commissariaat voor de Media.

Als onafhankelijk toezichthouder ziet het Commissariaat toe op de naleving van verschillende regels die kwetsbare groepen beogen te beschermen. Aangezien de overtreding begaan is tijdens het uitzenden van kinderprogrammering en kinderen als een kwetsbare groep aangemerkt worden, kwalificeert het Commissariaat  de overtreding als ‘zeer ernstig’. Daarom legt het Commissariaat een boete uit de hoogste categorie op.’

Disney heeft erkend dat de Mediawet is overtreden. Het bedrijf heeft echter aangegeven dat de overtredingen niet opzettelijk of uit commerciële overwegingen hebben plaatsgevonden. Disney zal ervoor waken dat dit in de toekomst niet meer zal plaatsvinden.

Bron: CvdM/Broadcast Magazine

Bericht delen