dinsdag 16 januari 2018

Bestedingen tv-reclame stijgen met 10,6 procent in 2010

De netto bestedingen voor televisiereclame (spot) zijn in 2010 met 10.6% gestegen en kwamen uit op € 863 miljoen. De non spot bestedingen stegen met 6.6% naar € 111 miljoen. SPOT publiceert voor het eerst ook de bestedingen voor pre rolls. Deze bestedingen bij online video verdubbelden in 2010 ten opzichte van 2009 en komen uit op € 9,5 miljoen.

 

In het vierde kwartaal van 2009 waren de eerste tekenen van herstel van zowel de economie als de televisiereclamemarkt merkbaar. De forse daling van de eerste drie kwartalen werd teruggedrongen tot een daling van slechts enkele procenten. Vervolgens stabiliseerde de televisiereclamemarkt in het eerste kwartaal van 2010, om in het tweede kwartaal van 2010 een ‘double digit’-groei te realiseren.

Uiteindelijk kwam de televisiespotmarkt uit op € 863 miljoen; een groei van 10,6 procent. Met uitzondering van het eerste kwartaal lag in elk kwartaal de groei boven de 10%.  Vooral het tweede en derde kwartaal lieten een forse stijging zien. Met deze cijfers zit de televisie spot markt boven het niveau van 2008, het jaar vóór de crisis.

De non spot markt heeft zich ook hersteld in 2010, zij het niet zo sterk als de spot markt. Met een groei van 6,6% kwam de non spot markt uit op een omzet van € 111 miljoen, net onder het niveau van 2008.

Dat de online video markt booming is, wordt ook in 2010 bevestigd. SPOT rapporteert een omzet van € 9,5 miljoen voor pre rolls; een verdubbeling van de omzet ten opzichte van 2009 en een meervoud van het niveau in 2008.

In  tijden van economische tegenspoed houden adverteerders het communicatiebudget en de middeleninzet tegen het licht. Uit de registraties van Nielsen blijkt dat in 2010 TV het hardst groeiende medium was en meer merken dan ooit op TV werden ingezet. Dit beeld zagen we ook na de crisis van 2000-2001. Met als resultaat een stijgend budgetaandeel voor TV in 2009 en 2010.

SPOT verwacht  in 2011 een verder herstel van de economie. De angst voor een tweede dip ligt achter ons. De werkeloosheid daalt, terwijl het aantal vacatures stijgt. Het consumentenvertrouwen is voor het eerst sinds jaren weer positief.

De tv-zenders hebben voor 2011 veel nieuwe formats. Bestaande succesformules worden ook in het komende TV-seizoen uitgezonden.  De inzet van online (video) en social media vormt bij steeds meer programma’s een vast onderdeel. Niet alleen wordt hiermee het bereik vergroot. Juist de interactie tussen kijkers onderling schept een sterke band met de zender, het programma en haar adverteerders.

SPOT rekent op een  groei tussen de 4% en 6% voor de tv spot markt en voor de non spot  markt. De pre roll markt zal ook het komende jaar een stormachtige groei laten zien van enkele tientallen procenten.

Bron: SPOT/Broadcast Magazine

Bericht delen