dinsdag 16 januari 2018

Bestedingen tv-reclame gedaald

De netto bestedingen voor tv-reclame zijn in de eerste helft van 2015 uitgekomen op € 456 miljoen, een daling van 4,2%. Dat blijkt uit het halfjaarrapport 2015 van SPOT. In de eerste helft van dit jaar werd € 401 miljoen besteed aan spot advertising en € 55 miljoen aan non-spot advertising.

De online videoplatforms van de SPOT-zenders realiseerden in de eerste helft van 2015 een groei van 7% en kwamen uit op € 10,4 miljoen. SPOT verwacht in de tweede helft van dit jaar een groei van de tv-markt, waardoor het hele jaar uiteindelijk op een nullijn zal uitkomen.

De SPOT-zenders hebben met hun OLV-platforms in het eerste half jaar een groei gerealiseerd van 7% ten opzichte van 2014 en zijn uitgekomen op een omzet van  € 10,4 miljoen.

De CPB-ramingen van jongstleden 11 augustus geven een positiever beeld over het herstel van de economie. De prognoses voor  de economische groei, de afname van de werkeloosheid en de toename van koopkracht zijn in positieve zin bijgesteld. Deze ontwikkelingen zullen een positieve impact hebben op de verdere economische groei en ook op de communicatieplannen van veel adverteerders.

De eerste indruk over de tv-reclamemarkt in het derde kwartaal is positief. En op basis van gesprekken met bureaus en adverteerders is SPOT dan ook optimistisch over de tv-reclamebestedingen voor de tweede helft van het jaar.

De kijktijd is in de eerste helft van 2015 uitgekomen op 195 minuten, een daling van 4% ten opzichte van de eerste helft van 2014. Deze daling blijft ook bestaan als we 2015 vergelijken met 2013, ook een jaar zonder grote sportevents. Live tv ondervindt meer concurrentie van VOD-platforms als Netflix en online videoplatforms als YouTube. Wel is er meer uitgesteld en via de harddiskrecorder gekeken. Deze tijd groeide van 20 naar totaal 24 minuten.

Bron: SPOT/Broadcast Magazine

Bericht delen