Bert Klaver vertrekt bij regionale omroep Rijnmond
woensdag 10 juli 2024

Bert Klaver vertrekt bij regionale omroep Rijnmond

Directeur/bestuurder Bert Klaver vertrekt aan het einde van dit jaar bij regionale omroep Rijnmond. Twee jaar geleden herijkte Rijnmond haar strategische marktpositie en voerde Bert omvangrijke wijzigingen door naar een Digital First organisatie, die ook een groot effect hadden op de organisatie en interne samenwerkingscultuur.

Bert Klaver licht toe over zijn vertrek: “Mijn werk is gedaan; de klus is geklaard. Sinds mijn aanstelling in 2016 is Rijnmond omgevormd van een traditionele radio- en televisieomroep naar een modern digitaal mediabedrijf met de focus op online. Met deze verandering is Rijnmond klaar voor de nieuwe concessieperiode die eind volgend jaar wordt verleend aan de regionale omroepen, en daarmee fit voor de toekomst. Voor mij voelt dat als een mooi moment om het stokje over te dragen.”

“Ik ben ongelooflijk trots op onze medewerkers, die met veel passie voor hun vak nieuwe vaardigheden hebben ontwikkeld, die horen bij de positie van Rijnmond als onbetwiste en toonaangevende mediapartij in onze regio. Deze verandering ging intern gepaard met een transitie voor de medewerkers, waarbij het werken in silo’s is omgebouwd naar een cultuur waarin samenwerking en verbinding centraal staat, om zo met elkaar bij te dragen aan ons gezamenlijke succes”.

Bert startte zijn loopbaan bij de NOS en vervulde diverse management- en directieposities bij het Nederlands Omroepproductie Bedrijf (NOB), RTL Nederland, CMI holding en de laatste negen jaar bij Rijnmond.

Ali Bouchrit, voorzitter van de Raad van Toezicht van Rijnmond, is Bert namens de Raad zeer erkentelijk voor zijn grote bijdrage aan Rijnmond in de afgelopen jaren. “Hij heeft, samen met zijn team, significante veranderingen op zowel het organisatorische als op het cultuurvlak doorgevoerd om Rijnmond klaar te maken voor de toekomst. We hebben nu de tijd om zorgvuldig op zoek te gaan naar een nieuwe directeur die leiding gaat geven aan ons mooie mediabedrijf.”

Bron: Rijnmond/BM 

Bericht delen