dinsdag 16 januari 2018

Bereik regionale omroepen blijft hoog

De Nederlandse regionale omroep is in 2013 weer goed bekeken, geniet een grote bekendheid en wordt zeer goed gewaardeerd. Dit blijkt uit een onderzoek dat Onderzoeksbureau Motivaction deed in het voorjaar en najaar van 2013 onderzoek naar waardering en bereik van de regionale tv-zenders. Het onderzoek is afgenomen onder 13.306 respondenten.

Beide onderzoeken laten zien dat de Nederlandse kijker trouw naar de regionale omroep blijft kijken.De regionale omroepen weten door deze grote steekproef per regio goed wat het bereik en de waardering is van hun omroep.

Meer dan zes miljoen Nederlanders kijken elke week naar de regionale omroep. De regionale tv-programma’s bereiken dagelijks gemiddeld een kwart van de Nederlanders. Vrijwel iedereen kent de regionale omroep. Gemiddeld kent 98 procent van de Nederlanders zijn eigen regionale zender. Zij waarderen de regionale omroep met een gemiddelde van 7.3. Het tijdvak tussen 18.00 en 23.00 uur, wanneer het meest naar de televisie wordt gekeken, is ook het best bekeken tijdvak voor de regionale omroep.

Volgens directeur Gerard Schuiteman van de koepelorganisatie ROOS wordt met deze cijfers aangetoond dat het beeld dat door verschillende partijen over het bereik van de regionale omroep wordt geschetst onjuist is. “Als de helft van alle Nederlanders wekelijks kijkt naar regionale televisie kun je niet zeggen dat het bereik ‘nul’ is of dat het programma-aanbod van de regionale omroepen niet aansluit bij de interesses van het publiek,” aldus Schuiteman.

Naast televisie bereiken de regionale omroepen hun publiek ook via radio en internet. Regionale radio is marktleider in Nederland met een marktaandeel van 11,4 procent over september/oktober 2013. Verwacht wordt dat de websites (vast, mobiel en apps) van de regionale omroepen dit jaar bijna 600 miljoen keer bezocht zullen worden.

Bron: ROOS/Motivaction/ Intomart GfK-Nationaal Luisteronderzoek 2013/ROOS

Bericht delen