Auteursrechtorganisatie Buma moet aanvullende vergoedingen betalen
dinsdag 14 juli 2020

Auteursrechtorganisatie Buma moet aanvullende vergoedingen betalen

Dinsdag heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in hoger beroep in een geschil tussen componist Maarten Hartveldt en de auteursrechtorganisatie Buma. Het hof heeft beslist dat Buma aanvullende vergoedingen aan de componist verschuldigd is. Advocaat Najima Khan gaat in op de kwestie.

Buma is een auteursrechtenorganisatie, die collectief de belangen behartigt van bij haar aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgevers met betrekking tot de openbaarmaking van hun werken. Buma verleent in dat kader licenties voor het openbaar maken van muziekwerken tegen betaling van een vergoeding.

De componist heeft in opdracht van de themaparken de Efteling en Toverland in Nederland en het Europark in Duitsland muziek gecomponeerd. Hij kreeg naar verluidt € 198,- voor een muziekstuk dat klonk in de Efteling. De rechtbank in Amsterdam wees eerder zijn claim op een hogere vergoeding in 2018 af, waarop de componist in beroep ging.

Het hof heeft – evenals de rechtbank – het standpunt van de componist dat Buma bij pretparken als de Efteling en Toverland andere, hogere, tarieven in rekening moet brengen, die meer recht doen aan het bijzonder belang van de muziek in deze parken, verworpen. Buma hanteert voor de incassering voor het muziekgebruik verschillende tarieven, waaronder het Algemeen Tarief Muziekgebruik (ATM), het Tarief Mechanische Achtergrondmuziek (TMA), het Tarief Mechanische Achtergrondmuziek Horeca (TMAH) en het Tarief Kermis.

Volgens het hof kan Buma niet eenzijdig een verhoging van de tarieven vaststellen omdat de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten Buma verplicht over de in rekening te brengen tarieven te onderhandelen met (organisaties van) muziekgebruikers.

Het hof heeft wel – en anders dan de rechtbank – beslist dat Buma bij de verdeling van de door haar geïnde gelden niet correct heeft gehandeld, omdat Buma deze gelden heeft verdeeld op basis van de programmagegevens van radio en tv. Mede omdat de muziek niet op radio en tv ten gehore wordt gebracht (en daarom niet in het zogenoemde referentierepertoire voorkomt), had Buma de gelden die zij van de pretparken heeft ontvangen, moeten verdelen op basis van het daadwerkelijk muziekgebruik in deze parken. Daartoe bieden haar reglementen ook de ruimte.

Overigens wordt de omvang van de nu nog door Buma te betalen vergoeding in een aparte procedure vastgesteld. Het zal gaan om aanvullende vergoedingen over de jaren vanaf 2011 voor het muziekgebruik in de Efteling en wat betreft Toverland over het muziekgebruik vanaf 2013. Wordt vervolgd dus…

Najima Khan

Najima Khan Najima Khan is advocaat bij Adriaanse van der Weel. Zij richt zich met name op de terreinen Media, Intellectueel Eigendom, Privacy & Contracten. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ook schrijft zij regelmatig columns voor het Advocatenblad.

Bericht delen