Arjan Lock voorzitter van College van Omroepen
zaterdag 10 maart 2018

Arjan Lock voorzitter van College van Omroepen

Arjan Lock (EO) heeft het voorzitterschap van het College van Omroepen overgenomen van Gerard Timmer (BNNVARA), die op 1 mei algemeen directeur wordt van de NOS. Arjan Lock en Gerard Timmer vormen samen met Eric van Stade (AVROTROS) het nieuwe presidium van het CvO.

Het College van Omroepen (CvO), waarin de landelijke omroepen zijn vertegenwoordigd, adviseert de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de NPO gevraagd en ongevraagd over het beleid inzake het media-aanbod van de landelijke publieke omroep.

De bevoegdheden van het CvO zijn vastgelegd in de Mediawet. Zo wordt het college geraadpleegd bij het vaststellen van de profielen van de aanbodkanalen, het concessiebeleidsplan en de begroting. Ook wordt in het CvO het bredere bestuurlijke gesprek gevoerd en wordt gezamenlijk visie en strategie ontwikkeld.

“Timmer heeft de omroepen nadrukkelijk een gezicht gegeven in de publieke discussie”, zegt Arjan Lock. “Die lijn zullen wij zeker voortzetten. Een onafhankelijk en pluriform publiek bestel is bij uitstek de plek waar publieke waarden tot hun recht komen.”

“Het is cruciaal dat de publieke omroepen, als belangrijke spelers, krachtig ondersteund worden. Het CvO zal daarom een vuist maken tegen de dreigende bezuinigingen op de publieke omroep. Een belangrijk speerpunt is wat ons betreft een heldere visie op de publieke omroep, ook na 2020. Een sterkere online positionering hoort daarbij.”

Bron: EO/BM

Bericht delen