woensdag 17 januari 2018

Alec Badenoch bekleedt Beeld en Geluid-leerstoel aan de VU

Dr. Alec Badenoch (1971) bekleedt per 1 januari 2017 de komende vijf jaar een bijzondere leerstoel van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het doel van zijn leerstoel Transnationale Media is om vanuit het nationale audiovisuele erfgoed, beheerd door Beeld en Geluid, netwerken van mensen, programma’s, technologieën en ideeën over de nationale grenzen heen te onderzoeken. In dit onderzoek maakt Badenoch onder meer gebruik van een reeks van nieuwe methodes binnen Digital Humanities met als doel het traceren van netwerken en het ontwikkelen van interfaces. Met deze leerstoel hoopt Badenoch verder te kunnen bouwen op eerdere succesvolle onderzoeksprojecten als Inventing Europe en Radio Garden in samenwerking met Beeld en Geluid en het HERA-project Transnational Radio Encounters.

Badenoch: “De Beeld en Geluid leerstoel aan de VU biedt me niet alleen de mogelijkheid om in de rijke, multimediale collecties in Hilversum onderzoek te doen, maar ook om nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen binnen de VU. Einddoel is om met andere archieven, instituten of bedrijven om belangrijke vraagstukken rondom transnationale processen aan te kaarten.”

Beeld en Geluid bezit interessante collecties voor transnationaal onderzoek, zoals bijvoorbeeld het archief van de voormalige Wereldomroep. Daarnaast is Beeld en Geluid partner in verschillende internationale projecten zoals EUscreenXL en Europeana Sounds. Johan Oomen, Manager Kennis en innovatie bij Beeld en Geluid: “Beeld en Geluid heeft een leerstoel in het leven geroepen om het gebruik van zijn audiovisuele collecties te bevorderen en om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. Onderzoek kan de toegang tot de collecties verbeteren en opent nieuwe mogelijkheden voor hergebruik van audiovisueel materiaal.”

Badenoch is naast zijn leerstoel aan de VU ook als cultuurhistoricus van media en techniek werkzaam binnen het departement Media- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Aan de Vrije Universiteit is zijn leerstoel verbonden aan de leerstoelgroep Algemene Cultuurwetenschappen binnen de Afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis en Oudheid en ingebed in het Research Institute for Culture, History and Heritage. Zijn oratie wordt 1 december 2017 verwacht.

Bron: Beeld en Geluid/BM

Bericht delen