dinsdag 16 januari 2018

Actie voor artdirector VPRO Gids

16 vormgevers zijn een actie gestart om te bereiken dat artdirector Piet Schreuders kan blijven werken bij de VPRO Gids. De VPRO heeft besloten om het contract met Schreuders op te zeggen per 1 juli wegens de reorganisatie.

Dat schrijft Frans Oremus op de website Villamedia.nl. De vormgevers hebben als onderdeel van hun actie ieder een eigen ‘omslag’ voor de VPRO Gids ontworpen.

Ook Kees van Kooten en Wim de Bie nemen het op voor de bekende artdirector. ‘Dankzij het werk van Piet Schreuders heeft de VPRO een altijd met de tijd meegaande, ja, erop vooruitlopende, eigen stijl en herkenbaarheid gekregen van grote kwaliteit. Die kwaliteit behouden, juist in onzekere en schrale tijden, lijkt ons van levensbelang’, zo schrijven zij aan directie en programmaraad van de VPRO en aan de hoofdredacteur van de VPRO Gids.

‘Als geen ander drukt Piet Schreuders zijn stempel op de vormgeving en daarmee op de uitstraling van vele VPRO-producten (ook de onze). En dus op de VPRO als geheel. Wij hebben het door de jaren heen als een eer gezien dat ons VPRO-werk door ontwerper Piet Schreuders wordt vormgegeven. Iemand van het kaliber van Piet Schreuders gedwongen buiten de deur zetten, is in onze ogen een grote vergissing.’

Hugo Blom, hoofdredacteur van de VPRO Gids, reageert als volgt. ‘De brief van Kees en Wim geeft uiting aan de waardering voor het werk van Piet. Die waardering wordt bij de VPRO breed gedragen. Maar wie stelt dat Piet Schreuders zijn ‘stempel op de VPRO als geheel’ drukt, schiet in die waardering te ver door. Bureau Thonik is verantwoordelijk is voor de huidige huisstijl, die leidend is in alle uitingen van de VPRO.’

‘Helaas raken de enorme bezuinigingen op de publieke omroep vanzelfsprekend ook de VPRO. In 2013 vindt bij de VPRO een grote reorganisatie plaats, waarbij tientallen gedwongen ontslagen zullen vallen. Ook de VPRO Gids, waarvan het rendement ten goede komt aan de programmering van de VPRO, is genoodzaakt te reorganiseren. Een reorganisatie raakt het eerst freelance medewerkers, ten gunste van personeel in vaste dienst. De wekelijkse vormgeving van de redactionele pagina’s van de gids, nu in handen van de freelance vormgevers Piet Schreuders en Roel Siebrand, zal daarom met ingang van 1 juli 2013 overgenomen worden door een vormgever die al in vast dienstverband aan de gids verbonden is.’

‘Met Piet Schreuders zijn over zijn vertrek goede gesprekken gevoerd. Het siert Schreuders dat hij heeft laten weten de komende maanden nog met hart en ziel voor de gids te willen werken.’

Bron: Villamedia/Broadcast Magazine

Bericht delen