dinsdag 16 januari 2018

82% huishoudens ontvangt digitale tv

De penetratie van digitale televisie groeit gestaag door: 82 procent van de Nederlandse huishoudens is in 2013 voorzien van digitale tv-ontvangst. Dat blijkt uit de resultaten van de Media Standaard Survey 2013 (MSS) die door SKO zijn gepubliceerd.

Het onderzoek wordt door TNS-NIPO uitgevoerd in opdracht van de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste mediabereiksonderzoeken: SKO, NLO en NOM. In 2013 participeerde ook STIR in MSS. In totaal werden 6.326 huishoudens en 5.422 personen van 13 jaar of ouder ondervraagd.

De meeste huishoudens in Nederland hebben de mogelijkheid om digitaal tv te kijken. De totale penetratie digitale tv-ontvangst is significant gestegen van 76 procent in 2012 naar 82 procent in 2013. Deze stijging wordt veroorzaakt door groei in digitale tv via de kabel, IPTV en glasvezel. Het percentage huishoudens dat digitale tv via de ether ontvangt is gedaald van 11 procent naar 9 procent.

Het aantal huishoudens met een digitale tv-decoder met harddiskrecorder is ook gestegen. Inmiddels beschikt 20 procent van de Nederlandse huishoudens over een settop-box met harddisk. Het aantal huishoudens met een (losse) harddiskrecorder die is aangesloten op een tv-toestel is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven. In 2013 daalde het percentage huishoudens dat in bezit is van een dvd-recorder met harddisk (van 20 procent naar 16 procent).

Het percentage huishoudens met een televisie met directe toegang tot het internet stijgt van 11 procent naar 17 procent. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2012.
Meer dan de helft van alle nederlanders 13+ heeft een smartphone.

De penetratie van smartphones onder Nederlanders van 13 jaar of ouder bedraagt 53 procent en die van tablets 40 procent. In beide gevallen is sprake van een significante toename. Het percentage smartphone-bezitters bedroeg in 2012 40 procent. De stijging van het aantal tablet-bezitters in 2013 ten opzichte van 2012 is relatief fors: van 21 procent in 2012 naar 40 procent in 2013. Een derde van de Nederlanders is in het bezit van een spelcomputer. Het merendeel beschikt over een laptop (70 procent) of een desktop (57 procent). Ten opzichte van vorig jaar is de penetratie van de desktop-PC gedaald (was 62 procent in 2012).

Bas de Vos (directeur SKO) zegt hierover: “De digitalisering zet zich voort en het Kijkonderzoek is daar volledig op afgestemd. In 2013 zien wij dit terug in de wijze van kijken: circa 77 procent van de kijktijd bestaat uit kijken naar een digitaal signaal. Een andere belangrijke, bijna stormachtige ontwikkeling is de groei van mobiele devices. Het bezit van een tablet is in één jaar tijd verdubbeld. Ook op dat vlak is SKO zeer actief om nieuwe vormen van kijkgedrag te meten. Denk bijvoorbeeld aan een project als ‘linear streaming’ waarin we samen met kabelmaatschappijen linear tv-kijken via apps in kaart gaan brengen. MSS biedt ons essentiële inzichten in de trends zodat we tijdig kunnen anticiperen. Vanwege de hoge kwaliteit van de steekproef is MSS voor ons de belangrijkste bron als het gaat om het bezit en gebruik van apparatuur op persoonsniveau.”

Het volledige trendrapport ‘TV in Nederland 2013’ is te vinden op www.kijkonderzoek.nl onder Publicaties -> Rapporten

Bron: SKO

Bericht delen