dinsdag 16 januari 2018

8% Nederlanders wil tv-abonnement opzeggen

Acht procent van de Nederlanders verwacht de komende twee jaar het huidige tv-abonnement op te zeggen omdat steeds meer programma’s via internet te bekijken zijn. Het aantal Nederlanders dat hun abonnement in de afzienbare toekomst niet op wil zeggen omdat ze live tv willen blijven kijken is gedaald van 58 naar 47 procent. Dat blijkt uit een meting van Telecompaper.

In een halfjaar tijd is het aantal Nederlanders dat verwacht de komende twee jaar het traditionele tv-abonnement op te zeggen verdubbeld. Bij de meting in januari 2015 gaf vier procent van de Nederlanders dit aan. Nog eens vijf procent van de Nederlanders stelt te verwachten op een gegeven moment over te stappen van het huidige tv-abonnement naar online kijken (al dan niet via een abonnement), alleen niet binnen twee jaar.

Er zijn duidelijke leeftijdsgebonden verschillen bij de verwachting of men wel of niet binnen twee jaar het huidige tv-abonnement opzegt. Jongere tv-kijkers voorzien vaker dat het tv-abonnement binnen hun huishouden de deur uit wordt gedaan. Bij de groep van 12-19 jarigen stelt 13 procent te verwachten dat dit gebeurt, bij de groep van 20-29 jaar is dat 12 procent en bij de Nederlanders van 30 tot 39 jaar is dat 11 procent. Mensen van 50-64 jaar zakken onder het gemiddelde van acht procent met hun verwachting (5%), terwijl vrijwel niemand van 65 tot en met 80 jaar verwacht dat zij online tv-content zullen gaan consumeren in plaats van via hun lineaire tv-abonnement.

Het aantal jongere tv-kijkers dat hun tv-abonnement niet opgezegd wil zien omdat ze graag live tv willen blijven kijken, is bijna logischerwijze een stuk lager: 31 procent. Ook in de leeftijdsgroep hierboven, 20-29 jaar, wil een benedengemiddeld aantal Nederlanders het bestaande tv-abonnement voorlopig niet opzeggen vanwege het vermeende gemis van live tv: 43 procent. Bovengemiddeld scoort hier met name de leeftijdsgroep van mensen tussen de 65 jaar en ouder, met 60 procent.

Ook tussen mannen en vrouwen zijn er verschillen te zien als het gaat om wel of niet vasthouden aan het reguliere tv-abonnement. Tien procent van de mannen verwacht binnen twee jaar het tv-abonnement op te zeggen om online tv-content te bekijken. Bij vrouwen is dit vijf procent. Verder is zowel bij mannen als bij vrouwen het aantal respondenten dat stelt het huidige tv-abonnement nog niet in te willen ruilen omdat ze graag live tv willen blijven kijken fors gedaald. Bij mannen is dat percentage gedaald van 58 naar 45 procent in een half jaar tijd. Bij vrouwen is dat iets minder: een daling van acht procentpunten naar 49 procent.

Bron: Telecompaper/Broadcast Magazine

Bericht delen