woensdag 17 januari 2018

2015 was jaar van de waarheid voor ROOS

2015 was voor ROOS het jaar van de waarheid. In oktober 2014 vroeg de staatssecretaris van OCW de sector om met een plan te komen voor een toekomstbestendige regionale omroep. In het plan kozen de regionalen ervoor te bezuinigen op de ondersteunende diensten en de redacties te ontzien. Dat is te lezen in het jaarverslag van ROOS dat vanmiddag verscheen.

Het verzoek van de staatssecretaris betekende voor de dertien omroepen de nodige uren vergaderen en overleggen. Er werd gekozen om meer te gaan samenwerken, met behoud van de kracht van de 13 merken. Een plan draait ook om behoud van de binding van het bestuur met de regio. Kortom, eenheid in verscheidenheid.

Jack de Vries, voorzitter van het bestuur, schrijft in zijn voorwoord: “Waar ROOS haar huiswerk had gedaan liet de politiek het vervolgens afweten. In de Tweede Kamer ging het goed, maar de Eerste Kamer bleek – zoals vaker voor dit kabinet – een struikelblok. Daarmee gingen de termijnen, maar ook het draagvlak onder ons plan schuiven. Er ontstond er een gevoel van: misschien hoeft dit allemaal niet; en: laat ik maar ik mijn eigen provincie mijn deel van de bezuinigingen opvangen. Het leidde zelfs tot een oproep vanuit de gezamenlijke OR-en tot meer eenheid, daadkracht en verantwoordelijkheid. Kortom, een spannend jaar voor de eenheid binnen de regionale omroepen.”

Nog los van wat de politiek wil, hebben de omroepen een eigen uitdaging het hoofd te bieden. De Vries: “Hoe weten we als publieke omroep voldoende aansluiting te houden met alle ontwikkelingen in het medialandschap? We zien de ontwikkelingen in de commerciële sector van de kranten, die de potentie van de regio hebben ontdekt en ons uit het online domein willen concurreren. We moeten dus wel veranderen, willen we toekomst en bestaansrecht houden!”

2016 wordt daarmee opnieuw een jaar van de waarheid. Met de vaststelling van de tweede fase van wetgeving in de Tweede- en Eerste Kamer. Met de oprichting van de RPO, de selectie van een nieuw bestuur en de voorbereiding voor de Shared Service Centra. De Vries: “Er ligt veel hooi op onze vork. Maar vereende krachten kunnen licht werk maken. Laten we dus blijvend investeren in die eenheid. In het belang van de regio, maar zeker ook in het belang van de duidelijkheid over de richting voor al onze collega’s binnen de omroepen.”

Lees het complete jaarverslag hier.

Bron: ROOS/Broadcast Magazine

Bericht delen