dinsdag 16 januari 2018

100 miljoen op losse schroeven

Komt die 100 miljoen aan extra bezuinigingen voor de publieke omroep er nu wel of niet? Dat was de hamvraag dinsdag tijdens een mediadebat in de Tweede Kamer.

“Een meerderheid is een meerderheid.” Staatssecretaris Sander Dekker liet er geen misverstand over bestaan dat wat hem betreft met alle partijen in de Eerste Kamer zaken kan worden gedaan. Doel: de 100 miljoen aan bezuinigingen op de mediabegroting uit het regeerakkoord door de senaat loodsen. Maar PvdA-woordvoerder Martijn van Dam denkt daar toch een tikje anders over, zo bleek tijdens het mediadebat in de Tweede Kamer. Als de PVV de enige partij blijkt te zijn die de coalitie aan een meerderheid kan helpen, dan past Van Dam. “Dat is geen goede route. We moeten de publieke omroep beschermen tegen personen als Martin Bosma. Daarom is mijn blik gericht op andere partijen.”

Verschillende oppositiepartijen drongen er vervolgens op aan de 100 miljoen dan maar meteen van tafel te halen, maar zover wilde Van Dam niet gaan. “Ik sta voor het regeerakkoord, maar wil wel het gesprek aangaan om te bekijken hoe we de pijn voor de omroepen zoveel mogelijk kunnen verzachten.”

Of de bezuiniging het uiteindelijk haalt of niet, veel partijen lijken zich te willen inspannen om de publieke omroep zoveel mogelijk te ontzien. Het ei van Columbus lijkt ‘het verwerven van extra inkomsten via alternatieve financieringsbronnen’ te zijn, een plan dat al eerder door de staatssecretaris was opgeworpen. Zoals het er nu naar uitziet, worden de mogelijkheden voor de publieke omroepen om extra geld te verdienen, aanzienlijk verruimd.

Sander Dekker, die zijn ergernis over het in zijn ogen veel te bureaucratische Hilversum niet onder stoelen of banken stak, zette de toon voor de onderhandelingen. “Ik ben bereid met iedereen te praten, maar als dat onder voorwaarde is dat de 100 miljoen van tafel gaat, hebben we een kort gesprek.” Verder maakte de staatsecretaris tijdens de debat bekend dat hij de Raad voor Cultuur opdracht heeft gegeven een toekomstverkenning over de publieke omroep te schrijven. Daar worden ook mensen uit het veld bij betrokken, al moeten we daar volgens de staatssecretaris niet mee overdrijven. “Het is niet verstandig om de kalkoen te vragen hoe het kerstmenu eruitziet, dus gaan we ook niet aan het Mediafonds vragen of het Mediafonds moet blijven.”

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen