dinsdag 16 januari 2018

Wereldomroep moet zeventig procent inleveren

De Wereldomroep vindt de plannen van het kabinet om de omroep met zeventig procent te korten volstrekt onvoorstelbaar. Algemeen directeur Jan Hoek en hoofdredacteur Rik Rensen vinden de kaalslag ongehoord: “In de huidige internationale wereld neemt elk zichzelf respecterend land zijn verantwoordelijkheid, OCW maakt dat ons onmogelijk. Zonder zorgvuldig onderzoek en overleg wordt een besluit genomen dat wereldwijd een miljoenenpubliek in de kou zet en dat meer dan 250 medewerkers hun baan kost.”

Vandaag is bekend geworden dat de Wereldomroep vanaf 2013 een budgetverlaging van zeventig procent krijgt toebedeeld. Daarmee gaat het budget van de omroep van 46 miljoen naar 14 miljoen euro per jaar. Jan Hoek: “Deze kaalslag is onnodig en niet afgesproken in het regeerakkoord. Hiermee kiest het ministerie van OCW voor de goedkope weg. Bezuinigingen op de Publieke Omroep worden op deze manier wel heel gemakkelijk afgewenteld.”

Ben Bot, voorzitter van de raad van toezicht van de Wereldomroep, maakt zich zorgen: “Ik vind dit kabinetsvoornemen onbegrijpelijk voor een betrouwbare overheid die lange termijn buitenlands beleid hoort te voeren voor de belangen van Nederland en de Nederlanders.”

Vorige week werd al bekend dat het kabinet wil dat de Wereldomroep zich uitsluitend nog richt op het bieden van betrouwbare en onafhankelijke informatie aan mensen in landen zonder vrije pers. Dat betekent dat, naast het beëindigen van specifieke aandacht voor een realistisch beeld van Nederland, alle activiteiten ten behoeve van de informatievoorziening aan Nederlanders in het buitenland volledig wordt geschrapt.

Rik Rensen: “Ons land wil bekend staan als belangrijke en betrouwbare handelsnatie. Juist de Wereldomroep levert daar een unieke bijdrage aan, in tien talen, 24 uur per dag. Voor tientallen miljoenen mensen over de hele wereld is de Wereldomroep een belangrijke informatiebron en het journalistieke visitekaartje van Nederland. Gaat ons land nu echt weer achter de dijken?”

Bron: Wereldomroep/Broadcast Magazine 

Bericht delen