dinsdag 16 januari 2018

Telegraaf opent aanval op Wereldomroep

De Telegraaf heeft vrijdag een artikel over de Wereldomroep gepubliceerd. Het dagblad noemt de organisatie ‘een slangenkuil waar mensen moeten werken onder een schrikbewind van tirannieke managers, vriendjespolitiek en dagelijkse pesterijen’. Zaterdag brengt de krant een uitvoerige reportage, waarin diverse ‘gesloopte werknemers’ aan het woord komen, die stellen dat de Wereldomroep niet functioneert.

Naar aanleiding van het artikel van vrijdag heeft de Wereldomroep direct een personeelsbijeenkomst belegd, waar het voltallige personeel, de OR en de Redactieraad hebben verzekerd zich volstrekt niet te herkennen in het beeld dat de Telegraaf probeert op te roepen. Jeltje van Nieuwenhoven, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, laat het volgende weten: “Radio Nederland Wereldomroep heeft een zorgvuldige klachtenprocedure met een klachtenregelement waarbij ten alle tijden hoor en wederhoor wordt toegepast. Er is een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en een vertrouwenspersoon klokkenluider. Er is een interne en externe klachtencommissie, een Ondernemingsraad en een Redactieraad.”

Van Nieuwenhoven stelt dat de Wereldomroep altijd zorgvuldig te werk gaat. “In mijn functie als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Wereldomroep met de OR in mijn portefeuille, heb ik uiteraard regelmatig overleg met de Ondernemingsraad. De relatie met de OR en de afdeling Personeelslzaken is goed. Ik herken mij dan ook totaal niet in het artikel van de Telegraaf. Natuurlijk vertrekt er bij de Wereldomroep wel eens iemand met een minder goed gevoel. Daarin is de Wereldomroep geen uitzondering, dat gebeurt in iedere organisatie. De laatste tien jaar zijn er drie klachten in dit verband geweest, waarvan één externe klacht. En er was één geval dat tot ontslag op staande voet heeft geleid, dat betrof plagiaat.”

Algemeen directeur Jan Hoek van de Wereldomroep meldt zaterdag als reactie op de berichtgeving van de Telegraaf: “De Wereldomroep betreurt het stuk, omdat de beeldvorming die zo ontstaat geen recht doet aan de werkelijke gang van zaken. Dat neemt niet weg dat de vier gevallen, zoals beschreven, bij ons bekend zijn. Deze voorvallen dateren van een aantal jaren geleden.”

Ruud Hendriks, een van de grondleggers van RTL in Nederland en de eerste programmadirecteur van het bedrijf, reageert treffend op de publicaties van de Telegraaf via Twitter: ‘Vreselijk sensatieverhaal in de Telegraaf over een arbeidsconflict bij Wereldomroep. Niet de juiste reden om RNW te sluiten.’

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen