dinsdag 16 januari 2018

Stichting Norderney voor de rechter

De Stichting Norderney (waarin oud-medewerkers van de zeezender Radio Veronica CV zich hebben verenigd) wordt voor de rechter gedaagd door de Vereniging Veronica en het huidige Radio Veronica (Sky Radio Group).

Het huidige Radio Veronica meent rechten te kunnen laten gelden op logo’s en andere uitingen uit de zeezenderperiode van Veronica. Juul Geleick van de Stichting Norderney bestrijdt dat: “Jammer dat het zo moet lopen, maar we hebben het gevoel dat het huidige Radio Veronica ons onze geschiedenis probeert te ontnemen. Als wij, als zeezender Veronica, er niet waren geweest zou het huidige Radio Veronica niet eens bestaan.”

Geleick schreef hierover onderstaande tekst.

‘Wij, de Stichting Norderney, dat zijn de oudmedewerkers van Radio Veronica CV de zeezender, worden al geruime tijd gesommeerd door o.a. de Vereniging en het huidige Veronica-SKY cs. om bepaalde onderdelen van onze website te veranderen dan wel helemaal te verwijderen.

Zij menen rechten te kunnen laten gelden op logo’s en vele andere uitingen die wij in de zeezendertijd gebruikten. Een aantal kleine aanpassingen hebben we in alle redelijkheid enige tijd geleden al wel ingevoerd.

Maar andere eisen daar kunnen we niet mee accoord gaan omdat die de periode betreffen van voor 31 augustus 1974 en als zodanig stammen uit de periode van de zeezender Radio Veronica CV.

Telkenmale hebben wij aangegeven dat we uiteraard bereid zijn om inzake de geschiedenis van Veronica overleg te hebben om naar een mooie oplossing te zoeken. Iedere keer werd daar niet op in gegaan.

Zelfs heeft een bekende oud collega namens ons een ontmoeting gehad met de voorzitter van de Vereniging maar dat heeft helaas niets geholpen.

Jammer dat het zo moet lopen, maar wij als Stichting en oud medewerkers hebben het zelfde gevoel als dat we in de jaren 60 en 70 hadden. “Altijd maar vechten voor het bestaan”…

En ook 50 jaar jaar later is dat dus niet veranderd! En nu worden we gedaagd door ons “eigen kind”. En we hebben het gevoel dat “onze geschiedenis ons ontnomen wordt”.

Gelukkig weten wij ons gesteund door de vele bekende en minder bekende oud collega’s uit de jaren 60 en 70, die het toenmalige Veronica groot gemaakt hebben zodat het huidige Veronica cs nog steeds bestaat.

Ook ruim een jaar overleg tussen advocaten heeft niets opgeleverd. Nu is het inmiddels zo ver dat we op 19 februari a.s. gedaagd worden voor de rechter.’

Bron: Mediapages

Bericht delen