dinsdag 16 januari 2018

Steeds minder etherpiraten

Het verschijnsel etherpiraterij is aan het verdwijnen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Agentschap Telecom. “De overlast die vergunninghouders ondervinden, is sterk verminderd”, concludeert het Agentschap. Ten opzichte van 2013 is het aantal illegale uitzendingen afgenomen met 53,5 procent. In totaal werden er 68 boetes uitgedeeld met een totale hoogte van bijna drie ton.

Vorig jaar zijn er veertien illegale uitzendingen via de middengolf (AM) waargenomen. De middengolf wordt in Nederland nog maar weinig legaal gebruikt. Agentschap Telecom onderzoekt of hier sprake is van een trend. Etherpiraten lijken steeds vaker uit te wijken naar antenne-installaties van mobiele operators of C2000. “Dat is gevaarlijk en onacceptabel. Het geeft een verhoogde kans op schade en uitval van mobiele netwerken. Daarmee komt ook de bereikbaarheid van 1-1-2 in het geding.”

Ten opzichte van 2013 is het aantal ontvangen storingsmeldingen naar aanleiding van illegale uitzendingen op de FM afgenomen met 59,1 procent. In totaal zijn er in 593 FM-meldingen ontvangen. Een jaar eerder waren dat er nog 1300. De evenementenvergunning is een legaal alternatief. In 2014 werd een recordaantal van 175 tijdelijke vergunningen afgegeven.

Bron: Agentschap Telecom/Broadcast Magazine

Bericht delen