dinsdag 16 januari 2018

Radiopiraten krijgen direct boete van AT

Bij de opsporing van een illegale FM-uitzending wordt voortaan niet meer gewaarschuwd maar meteen een boete uitgedeeld door het Agentschap Telecom. De boete kan oplopen tot maximaal € 45.000.

Dit geldt voor iedereen die de illegale uitzending mogelijk maakt, dus zowel voor de persoon die achter de knoppen zit, als de eigenaar of huurder waar de zendinstallatie staat, als andere betrokkenen.

Wanneer zonder vergunning via de ether radio-uitzendingen worden uitgezonden, is dit illegaal en is er sprake van overtreding van de Telecommunicatiewet. Eigenaren van percelen en/of gebouwen bij wie een antenne-installatie werd aangetroffen, kregen tot nu toe eerst een waarschuwingsbrief waarin werd verzocht de illegale uitzending te staken. Agentschap Telecom legde al boetes op als bleek dat ondanks deze waarschuwing, de installatie toch werd gebruikt voor een illegale uitzending.

Vanaf nu worden deze boetes direct na een overtreding opgelegd. Deze aanscherping is nodig om het nalevingsgedrag positief te beïnvloeden. Afhankelijk van de aangetroffen situatie en de overlast, blijft daarnaast de mogelijkheid bestaan, in sommige gevallen direct een einde te maken aan de uitzending door het uitschakelen en verzegelen van de apparatuur.

Illegale uitzendingen blijven overlast veroorzaken. De illegale zenders hebben vaak een groot bereik, en legale stations die hebben betaald voor hun vergunningen, verliezen daardoor luisteraars en reclame-inkomsten. Ook krijgt Agentschap Telecom jaarlijks ongeveer 1200 klachten van mensen die hun favoriete radiostation niet ongestoord kunnen ontvangen.

Bron: Agentschap Telecom

Bericht delen