dinsdag 16 januari 2018

Radiobaas mag componist zijn van andermans jingles en tunes

Directeuren van radiostations overtreden geen regels als ze zijn aangemeld als componist van jingles en tunes, die ze niet zelf hebben geschreven. Dat blijkt uit antwoorden van de betrokken bewindslieden op vragen de VVD-fractie in de Tweede Kamer. In een krantenartikel werd onder meer gezegd, dat radiobazen geld zouden verdienen over de ruggen van componisten, door hen te verplichten de auteursrechten op hun jingles en tunes over te dragen. Volgens de VVD maken de radiodirecteuren misbruik van hun macht en moeten deze praktijken worden verboden.

Staatssecretaris Teeven van Justitie laat namens andere betrokken bewindspersonen weten, dat de auteurswet het overdragen van rechten aan een werkgever toestaat. Componisten die zich benadeeld voelen, kunnen altijd hun contracten aan de rechter voorleggen, aldus Teeven. Dat radiobazen persoonlijk bij rechtenorganisatie BUMA worden ingeschreven als componist, heeft te maken met de regels van BUMA. Die maken het nu onmogelijk dat een radiostation zich kan aanmelden als lid van BUMA. In de statuten van de organisatie is wel de mogelijkheid opgenomen om dit bij reglement te regelen, maar BUMA heeft dat nog niet gedaan. Componisten die de rechtmatigheid van een inschrijving betwisten, kunnen BUMA om een onderzoek vragen. Dat is ten aanzien van radiodirecteuren nog nooit gedaan.

Van machtsmisbruik is volgens Teeven geen sprake. In antwoord op de vraag of de constructie niet strafbaar moet worden gesteld, wijst hij erop dat de overdraagbaarheid van het auteursrecht vooral een civielrechtelijke vraag is.

Bron: Spreek’buis/Broadcast Magazine

Bericht delen