dinsdag 16 januari 2018

RAB: 'FunX wilde zelf niet meedoen aan luisteronderzoek'

De berichtgeving van FunX, waarin is gemeld dat de urban-zender niet mag deelnemen aan het Continu Luisteronderzoek (CLO), heeft geleid tot een reactie van het Radio Advies Bureau (RAB).

RAB is opdrachtgever van het CLO namens de publieke en commerciële zenders en heeft de afgelopen jaren FunX verschillende keren uitgenodigd om te participeren in het CLO. Deze uitnodiging blijft onverminderd van kracht.

Het RAB stelt nu: ‘Tot nu toe heeft FunX helaas bewust gekozen om aan de zijlijn te blijven staan en niet te willen deelnemen aan het CLO vanwege de representativiteit bij allochtonen. De kritiek omtrent representativiteit bij allochtonen is bekend en alle media-onderzoeken hebben daar mee te maken.’

‘Binnen het CLO is een aantal jaar geleden een fundamentele overstap gemaakt naar een nieuwe wervingsmethodiek waarbij via RDD Random Digital Dialing alle telefoonnummers van vaste en mobiele telefoonnummers etc. gebeld kunnen worden. Daarnaast wordt inmiddels ruim 70% van alle radiologs online ingevuld. Hiermee worden moeilijk bereikbare doelgroepen zoals allochtonen en jongeren veel beter geworven. Het aantal allochtone panelleden is daardoor 67% gestegen, waarmee de representativiteit aanmerkelijk is verbeterd.

Met deze maatregelen worden steeds meer allochtonen geworven. Het probleem bij allochtonen is, dat ze aangeven dat ze wel aan het onderzoek willen meedoen, maar in de praktijk blijkt, dat lang niet iedereen uiteindelijk meedoet. Daarom is er de afgelopen maanden een uitgebreid pilot onderzoek geweest, waarbij allochtonen tijdens het onderzoek maximaal begeleid worden door het onderzoeksbureau Intomart GfK. Deze pilot is positief verlopen en de technische commissie van alle stations heeft geadviseerd om deze maatregelen door te voeren in het nieuwe luisteronderzoek. Dit nieuwe onderzoek wordt momenteel samen opgezet met adverteerders, mediabureaus en radiostations en start op 1 januari 2012.

Hiervoor is eind vorig jaar een openbare tender uitgeschreven. In het RFP (Request For Proposal) is veel aandacht besteed aan de representativiteit van allochtonen. Het nieuwe luisteronderzoek wordt eigendom van adverteerders, mediabureaus en radio-exploitanten, waardoor een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ontstaat.

Wij hopen dat FunX zijn verantwoordelijkheid zal nemen en ook zal participeren in het luisteronderzoek.’

Bron: RAB/Broadcast Magazine

Bericht delen