Paul Römer: “Extreme verlengingskosten FM-frequenties zijn de doodsteek voor de sector”
zaterdag 28 augustus 2021

Paul Römer: “Extreme verlengingskosten FM-frequenties zijn de doodsteek voor de sector”

De noodverlenging van drie jaar die staatssecretaris Mona Keijzer heeft gegeven voor de vergunningen van de ongeclausuleerde commerciële zenders die nu een FM-frequentie hebben, gaat de zenders heel veel geld kosten. De verlengingskosten voor een FM-frequentie worden maar liefst zeven tot dertien keer zo hoog als de huidige prijs.

De zenders Radio 538, Sky Radio, Radio 10 (Talpa Network) en Qmusic (DPG Media) hebben vorig jaar gelobbyd voor een noodverlenging. Dat was nodig, omdat hun inkomsten vanwege de coronacrisis terugliepen. Tot onvrede van nieuwkomers werd die noodverlenging afgegeven. Het verlengingsbesluit wordt één dezer dagen, maar in ieder geval voor 1 september getekend. Het besluit gaat vervolgens in per september 2022.

Radio 538 tikt momenteel jaarlijks 464.800 euro af voor het gebruik van de FM-frequenties. Voor Sky Radio bedraagt dit 505.800 euro en voor Qmusic 551.600 euro. Radio 10 betaalt het minst met 117.800 euro. Als deze prijzen zeven tot dertien keer stijgen levert dat forse problemen op. Volgens Paul Römer, voorzitter van Vereniging voor Commerciële Radio VCR en directeur van de radiotak van Talpa Network, is het bij deze prijsstijgingen niet meer mogelijk om een economisch rendabele business te kunnen draaien.

Römer meldt het volgende aan BM. “Net als de rest van Nederland is ook de radiosector hard geraakt door de coronacrisis. Uiteindelijk is de markt met 25 procent gekrompen, circa 50 miljoen is er verdampt. Daarnaast is het luistergedrag veranderd. Mensen zaten veel minder in de auto, terwijl drive time beluistering voor de radio heel belangrijk is. En ook het luisteren op de werkvloer is veranderd in luisteren thuis. En intussen gaan de Spotifies en de TuneIn’s van deze wereld gewoon door met het uitbreiden van hun business. Kortom: de commerciële radiosector heeft het moeilijk.”

Veiling
“Daarnaast moet je weten dat de huidige vergunningen zouden aflopen in 2022. Dat betekent dat er dan een veiling zou komen en alle frequenties opnieuw op de markt komen. Geen enkele zender is dan zeker of hij zijn eigen frequentie terugkrijgt en zo ja tegen welke prijs. Je snapt dat dat grote onzekerheden met zich meebrengt en dat partijen in aanloop naar zo’n situatie de hand op de knip houden en even stoppen met investeren. In digitalisering bijvoorbeeld.”

“Door de coronacrisis hebben de radiopartijen grote en dure maatregelen moeten nemen, reorganisaties, snijden in marketingbudgetten en leningen bij banken proberen aan te gaan (vooral de kleinere partijen) die ze vervolgens niet kregen. Dat alles heeft ertoe geleid dat de Vereniging voor Commerciële Radio (VCR) aan de staatsecretaris gevraagd heeft om de huidige vergunningen met drie jaar te verlengen zodat de sector de tijd krijgt om te herstellen. Na heel veel politieke druk en met steun uit de hele Tweede Kamer is dit uiteindelijk gelukt. Ik moet zeggen contre coeur. Want EZK had liever een veiling gehad. Kortom, eind goed al goed zou je denken.”

Maar nu blijkt de situatie totaal anders uit te pakken…
“Ja, er moet natuurlijk wel een prijs worden bepaald voor die drie extra jaren. De Tweede Kamer heeft unaniem via de motie Grinwis de staatssecretaris opgedragen om in overleg met de sector tot een redelijke, maatschappelijk verantwoorde, vergoeding te komen die past bij het karakter van de noodverlenging. Het ministerie heeft daartoe het buro SEO ingeschakeld. Die hebben in het verleden ook al eens een model gebouwd waaruit een verlengingsprijs is voortgekomen. Leuk detail is dat de makers van dit model zich in het verleden openlijk hebben uitgesproken tegen het verlengingssysteem, maar enfin.”

“Wat is nu de situatie? Uit dit theoretische model komt als aap uit de mouw een prijs die zeven tot dertien keer zo hoog is als de huidige vergoeding die betaald wordt. Dat komt door een aantal hele vreemde aannames die opeens in dit model zijn ingebracht en die er voorheen niet in zaten. Een kind kan begrijpen dat dit de doodsteek is voor de sector. De noodverlenging wordt zo een doodverlenging. De VCR heeft tal van alternatieven aangedragen die geheel binnen de regels van het spel ook komen tot een maatschappelijk verantwoorde en redelijke vergoeding.”

“We zijn namelijk echt bereid om een goede prijs te betalen voor de frequenties. Maar EZK wil op geen enkele manier bewegen. Daar zijn wij zeer ongelukkig mee. En de Tweede Kamer ook, want de staatsecretaris voert hiermee de unaniem gesteunde motie Grinwis gewoonweg niet uit. Met andere woorden: ze lijkt lak te hebben aan de mening van de Tweede Kamer. Dat lijkt mij voor een demissionaire staatssecretaris niet gepast.”

Welke stappen gaan jullie nu nemen?
“De nieuwe prijzen gaan in per september 2022. Wij blijven in gesprek met EZK en de Tweede Kamer en zullen als dat nodig is ons ook juridisch verzetten voorzover de wet ons daartoe de mogelijkheden geeft.”

Reactie Qmusic
Ook Qmusic wordt getroffen door de extreem verhoogde verlengingskosten. Robert Bernink, algemeen directeur Qmusic, reageert als volgt. “Ook bij Qmusic zijn we geschrokken van de astronomische bedragen die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil gaan opleggen voor de noodverlenging van de FM-vergunningen. Deze verlenging was juist bedoeld om de radiosector tijd te geven om de schade die de coronacrisis in de radiosector heeft veroorzaakt in te halen.”

“De radiosector heeft geen financiële steun gevraagd, maar enkel tijd in de vorm van deze noodverlenging. De noodverlenging blijkt nu echter zeven tot dertien keer meer te gaan kosten dan wat wij nu betalen voor de FM-vergunning. Dit is slecht nieuws voor de Nederlandse radiosector en zal enkel de grote internationale spelers in de kaart spelen.”

Bron: BM

Bericht delen