Opnieuw ophef over salaris Giel Beelen
dinsdag 16 januari 2018

Opnieuw ophef over salaris Giel Beelen

Presentator Giel Beelen heeft zeven jaar lang kunnen bijverdienen bij de NPO. Dat valt af te leiden uit documenten die de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs Cultuur en Wetenschap hebben vrijgegeven na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Beelen, die als presentator bij BNN-VARA 440.000 euro per jaar verdiende, glipte voor zijn NPO-bijbaan door de mazen van verschillende wetten. Daar verdiende hij volgens De Telegraaf in 2015 in een jaar 125.000 euro bij. Als Beelen over een periode van zeven jaar ieder jaar 125.000 euro zou hebben verdiend, komt dat neer op ruim acht ton. De NPO wil ‘omwille van de privacy van personen geen uitspraken doen over bedragen en individuen’, maar noemt de ‘betaalde vergoeding voor advisering op het gebied van muziekbeleid, marketing, internet en dj-talent substantieel lager dan de berekende 800.000 euro’.

Beelen was bij de NPO geen topfunctionaris en ook geen presentator. Hierdoor waren verschillende wettelijke salarisnormen en publicatie-eisen niet op Beelen van toepassing. Hij werkte bovendien via een opdrachtovereenkomst. Ook hierdoor kwam hij niet voor in aan het ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekte overzichten en in het jaarverslag van de NPO. Nadat de bijbaan van Beelen door de Telegraaf werd onthuld, maakte de NPO bekend hem niet langer te zullen inhuren.

De documenten die nu zijn vrijgegeven, tonen ook hoe de NPO heeft geprobeerd het ministerie van OCW antwoorden in te fluisteren op Kamervragen. Zo mailt de NPO onder meer dat alle inkomsten van Beelen boven de BPPO-norm, niet uit belasting worden betaald maar uit verenigingsgeld. En hoe het aantal presentatoren met topsalarissen de laatste jaren is afgenomen.

Staatssecretaris Dekker neemt echter niets over van het verweer van de NPO en noemt een salaris boven 178.000 euro ‘los van de vraag of dit alles binnen de geldende wettelijke kaders past hoogst onwenselijk’. Het leidt er uiteindelijk toe dat de NPO bekendmaakt zich voor nieuwe presentatoren te zullen houden aan het door OCW gewenste salarisplafond.

Bron: De Telegraaf/RTL Z/BM

Bericht delen