dinsdag 16 januari 2018

Omroeppionier Jacques Heetman overleden

Jacques Heetman is op 90-jarige leeftijd overleden. Heetman was vanaf de eerste dag, 24 december 1945, tot 1982 verbonden aan de Regionale Omroep Zuid (ROZ) in Limburg, de eerste regionale omroep van ons land. ROZ is de voorloper van L1.

Buiten de provincie kreeg hij landelijke bekendheid door zijn wekelijkse bijdragen aan AVRO’s sportrevue die hij steeds begon met ‘En hier is dan Maastricht’.

Voor de vele verdiensten ontving hij al op jonge leeftijd de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’. Hij werd door de koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bericht delen