dinsdag 16 januari 2018

OLON richt nieuwe stichting op

Zaterdag hebben leden van de OLON (de organisatie van lokale omroepen in Nederland) unaniem ingestemd met de oprichting van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. ‘Met de oprichting van de stichting wordt het veranderprogramma dat in 2011 in gang werd gezet afgerond.

Het veranderprogramma heeft ervoor gezorgd dat de lokale omroepen een betrokken en betrouwbare speler zijn geworden in het publieke omroepbestel en in de leefwereld van iedere Nederlandse burger’, zo meldt de OLON.

Deze koerswijzing was noodzakelijk omdat de veranderingen in overheidsbeleid, consumentengedrag en technologie een grote bedreiging vormen voor het voortbestaan van lokale omroepen. Onder leiding van Martijn Vroom (scheidend voorzitter OLON) en Hans Disch (programmamanager sectorverandering) heeft de sector zelf het heft in handen genomen. Zo is er onder meer een convenant ondertekend met de VNG over de nieuwe ambitie voor lokale omroepen in Nederland. Ook is er een collectieve infrastructuur opgezet voor de uitwisseling en distributie van programma’s. En worden omroepen gestimuleerd om samen te werken in de vorm van streekomroepen. Deze maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de sector ook in de toekomst bereikbaar en relevant blijft.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 april is Danny Vermeulen gekozen tot nieuwe voorzitter van de OLON. Vermeulen is ondernemer in Leiden en bestuurder van Unity FM/TV, de lokale omroep van Leiden, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude. “Als nieuwe voorzitter wil ik daadkracht laten zien door niet teveel te praten maar vooral door te doen. Er ligt een hele mooie belofte voor de lokale omroepen in Nederland en daar moeten we werk van gaan maken”, aldus Vermeulen.

Bron: OLON/Broadcast Magazine

Bericht delen