dinsdag 16 januari 2018

NVJ verontrust over radioplannen NPO

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft in een brief aan het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) haar zorgen geuit over het voornemen het budget en zendtijd van journalistieke onderzoeksprogramma’s Argos en Reporter Radio te beperken.

Die plannen lekten vorige week uit via de Volkskrant, dat citeerde uit een concept-rapport. De NVJ herhaalt een bezwaar dat ook door de getroffen redacties werd genoemd: dat in tijden van nepnieuws juist geïnvesteerd zou moeten worden in kwaliteitsjournalistiek. De vereniging wijst in de brief op een ander voorgenomen besluit uit het concept-Jaarplan Radio 2018: het per opheffen van het politieke discussieprogramma Kamerbreed. De NVJ zegt deze plannen onmogelijk als vernieuwend of een kwaliteitsimpuls voor Radio 1 te kunnen zien.

“De NVJ is niet tegen veranderingen, maar heeft wel moeite met besluiten die drastisch ingrijpen in alom gewaardeerde kwaliteitsprogramma’s of die geheel doen verdwijnen zonder dat het alternatief duidelijk is. De betrokken programmamakers tasten in het duister. Ook de personele gevolgen zijn ongewis”, aldus de vereniging.

De ophef over de voorgenomen plannen spreekt volgens de vereniging boekdelen. “De NVJ doet een dringend beroep op de NPO en de Omroepen om geen onomkeerbare besluiten te nemen zonder dat eerst evenwichtige discussies met de makers hebben plaatsgevonden.”

Bron: Villamedia/BM

Bericht delen