dinsdag 16 januari 2018

NPO Radio 2 en NPO 3FM berispt om commerciële acties

Het Commissariaat voor de Media legt NPO Radio 2 en NPO 3FM een last onder dwangsom op wegens het overtreden van het dienstbaarheidsverbod en het niet melden van nevenactiviteiten. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de Sky Radio Group heeft de mediatoezichthouder onderzoek gedaan naar een groot aantal actieweken van beide zenders.

Met een last onder dwangsom wil het Commissariaat NPO Radio 2 en NPO 3FM dwingen te stoppen met hun huidige werkwijze bij actieweken.

Madeleine de Cock Buning, collegevoorzitter van het Commissariaat: “We willen koste wat het kost voorkomen dat kijkers en luisteraars commercieel worden beïnvloed zonder dat in de gaten te hebben. Daar is in het geval van de actieweken van NPO Radio 2 en NPO 3FM wel sprake van: in ruil voor gratis promotie in radioprogramma’s voor concerten en nieuwe cd’s krijgen de zenders concertkaarten en cd’s om weg te geven. Daarom grijpen we in.”

Het Commissariaat gelast de NPO vanaf 1 april 2017 niet langer afspraken te maken over acties op NPO Radio 2 en NPO 3FM waarmee zij zich dienstbaar maakt aan derden. Doet de NPO dit wel, dan verbeurt zij een dwangsom van € 25.000 per actie met een maximum van € 500.000 in totaal. Daarnaast moet de NPO voor het in licentie geven van logo’s vooraf toestemming vragen aan het Commissariaat. Ook op overtreding hiervan staat een dwangsom van € 10.000, met een maximum van € 200.000.

Bron: CvdM/BM

Bericht delen