dinsdag 16 januari 2018

NOS op 3 vervangt Headlines en Journaal op 3

Het nieuwe crossmediale platform NOS op 3 komt in de plaats van NOS Headlines en het NOS Journaal op 3. De doelgroep van die beide programma’s vormt ook de doelgroep van het nieuwe NOS op 3. Het gaat om een grote groep nieuwsconsumenten die te omschrijven valt als ‘jong van geest’, ‘kritisch’, ‘betrokken bij wat er in de wereld gebeurt’ en ‘soms ook sceptisch’. En ze zijn gewend om een mening te vormen op basis van eigen nieuwsgaring.

Publiek dat als kritische nieuwsconsument suggesties aandraagt voor belangrijke nieuwsthema’s of invalshoeken bij het nieuws. Een redactie die, in constante dialoog met dat publiek, uiteindelijk de journalistieke inhoud van NOS op 3 bepaalt, waarbij de input van het publiek zwaar weegt. En onderwerpen die vervolgens vanaf meerdere kanten worden belicht. Dat is de kern van het nieuwe NOS op 3 dat vanaf 2 mei primair te volgen is op internet en daarnaast te horen is op radio (3FM en FunX) en te zien op televisie (Nederland 3).

De NOS op 3-redactie gaat deze groep kritische nieuwsconsumenten nadrukkelijk betrekken bij de journalistieke keuzes. Dat gebeurt via een dialoog met hen op verschillende social media als Facebook, Hyves, Twitter en YouTube. Daar wordt gediscussieerd over de onderwerpen die wel of niet gemaakt zouden moeten worden, over relevante invalshoeken en over de vragen die belangrijk zijn bij een onderwerp. Op basis van die input van het publiek is het de journalistieke verantwoordelijkheid van de redactie om NOS op 3 uiteindelijk inhoud te geven.

De presentatieop radio en tv blijft in handen van vertrouwde namen. Nieuwslezers Fleur Wallenburg en Bart Jan Cune presenteren de meeste radiobulletins. Annechien Steenhuizen, René van Brakel en Mustafa Marghadi vormen afwisselend de gezichten op Nederland 3.

Bron: NOS/Broadcast Magazine

Bericht delen