dinsdag 16 januari 2018

Minister gaat etherfrequenties verlengen

Afgelopen week heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de consultatie over het verlengings- en digitaliseringsbeleid voor commerciële radio. Hij heeft kenbaar gemaakt dat de uitkomsten geen aanleiding geven om het huidige beleid te wijzigen.

In een brief aan de Tweede Kamer wordt op hoofdlijnen geschetst welke reacties in de consultatie zijn ontvangen van belanghebbenden en wordt ingegaan op het belangrijkste commentaar op de voorgenomen uitwerking van het verlengings- en digitaliseringsbeleid. Daarbij wordt apart aandacht besteed aan de waardebepaling en de daarop gebaseerde eenmalige bedragen die moeten worden betaald, onder de voorwaarde van het meewerken aan de digitalisering van de radio-uitzendingen (DAB).

Voor de verlenging van landelijke, niet-landelijke en middengolfvergunningen zal de aanvraagperiode eind februari beginnen. De exacte periode zal bij ministeriële regeling worden vastgesteld en bekend gemaakt in de Staatscourant. De definitieve besluiten zullen naar verwachting medio mei worden genomen.

Over de prijs die de radiostations moeten betalen is nog niet alles duidelijk. Eerder was er al een bedrag genoemd, maar daar gaat opnieuw naar gekeken worden, omdat sommige partijen bezwaar hebben gemaakt.

Stations moeten dus voor eind februari een verlenging aanvragen en waarschijnlijk wordt er dan in mei een besluit genomen. In april wordt begonnen met de verdeling van kavel A7 (voormalig Arrow Classic Rock, Caz! en Yorin FM) en A8 (voormalig Arrow Jazz FM). Kavel 7 is, zoals het er naar uitziet, wel wat gewijzigd ten opzichte van het oude kavel. Ook deze aanvraagperiode duurt tot mei.

Bron: Agentschap Telecom/RadioFreak/Broadcast Magazine

Bericht delen